Hoppa till innehåll
Start / Aktuellt / Pressmeddelande / Klimatkompensation genom Fairtrade Carbon Credits nu på svenska marknaden
Pressmeddelande /

Klimatkompensation genom Fairtrade Carbon Credits nu på svenska marknaden

Fairtrade Carbon Credits ger odlare i småskaligt jordbruk möjlighet att, genom att sälja koldioxidkrediter, investera i och driva projekt för att minska sin egen klimatpåverkan och att öka sin motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna. Nu introduceras klimatkompensationen på den svenska marknaden.

Kaffe är en av de råvaror som är särskilt utsatta för klimatförändringarna.

 

– Att Fairtrade Carbon Credits nu kommer till den svenska marknaden är goda nyheter för samhällen som har små resurser och redan är drabbade av klimatförändringarna. Genom Fairtrade Carbon Credits ges odlarna verktyg att minska sin egen klimatpåverkan på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger Maria Granefelt, tf generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Fairtrade Carbon Credits lanserades internationellt 2015 och regleras genom Fairtrades klimatkriterier. Klimatkompensationen har tagits fram tillsammans med Gold Standard, som är en av de ledande organisationerna som jobbar med koldioxidkrediter och hållbar utveckling.

Fairtrade Carbon Credits finansierar klimatkompenserande projekt

Koldioxidkrediterna skapas genom projekt inom energieffektivisering, förnybar energi eller återplantering av skog och säljs sedan på den frivilliga marknaden för klimatkompensation. Initialt används koldioxidkrediterna som handlas på den svenska marknaden till ett spisprojekt i Indien.

Precis som för Fairtrade-certifierade råvaror finns ett minimipris för Fairtrade Carbon Credits för att projekten ska vara ekonomiskt hållbara för producenterna. Utöver minimipriset generar också Fairtrade Carbon Credits en extra Fairtrade-premie, som används för investeringar som minskar producenternas och lokalsamhällets klimatpåverkan.

Det svenska företaget ZeroMission blir den första distributören av Fairtrade Carbon Credits i Sverige och kompletterar därmed sitt breda erbjudande av klimatkompensation med fokus på social utveckling.

Läs mer på Fairtrade Internationals sida om Fairtrade Carbon Credits.

 

För mer information

  • Mer information om Fairtrade: Cecilia Corfitsen, pressansvarig Fairtrade, telefon 08-12 20 89 18, mail press@fairtrade.se
  • Mer information om Fairtrade Carbon Credits: Jenny Blomberg, klimatstrateg ZeroMission, telefon 070-734 50 45, mail jenny.blomberg@zeromission.se