Kommun och region

Kommuner och regioner har en viktig roll i att verka för en rättvis handel och etisk konsumtion, i linje med Agenda 2030. Genom diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade region får ni som kommun och region stöd i ert arbete för rättvis handel. Diplomeringarna är konkreta verktyg för er att omsätta Agenda 2030 i praktiken – genom en ansvarsfull upphandling, samverkan med olika aktörer lokalt och regionalt samt genom informationsarbete.

Hållbar utveckling och handel

En rättvis världshandel är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Rättvis handel

Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel…

Agenda 2030

Fairtrade City och Fairtrade region är konkreta redskap för att genom rättvis handel arbeta med målen i Agenda 2030, på lok…

Social hållbarhet i offentlig upphandling

Att ställa sociala och etiska krav i offentlig upphandling är viktigt för att kommuners och regioners konsumtion inte ska led…

Fairtrade City och Fairtrade region

Fairtrade City och Fairtrade region är diplomeringar till kommuner och regioner som verkar för rättvis handel och etisk konsu…

Detta är Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agen…

Detta är Fairtrade region

Fairtrade region är en diplomering för regional samverkan för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 203…

Bli en Fairtrade City eller Fairtrade region

Fairtrade City och Fairtrade region är diplomeringar till er som inom kommunen och regionen vill verka aktivt för rättvis han…

Diplomerade kommuner och regioner

Det finns 60 Fairtrade City-diplomerade kommuner och 4 diplomerade regioner i Sverige, i oktober 2019.

Stöd i arbetet

Som Fairtrade City och Fairtrade region får ni ta del av stöd, koncept och nätverk i ert arbete med rättvis handel.

Årlig förnyelse av diplomering

Fairtrade City och Fairtrade region innebär en kontinuerlig vidareutveckling av arbetet för en mer rättvis handel och etisk k…

Årets Fairtrade City

Fairtrade Sverige utser Årets Fairtrade City bland de kommuner som skickat in en stor