Bli Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår ni i ett nätverk av kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.

I dag är 47 svenska kommuner och runt 2 000 städer världen över diplomerade. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i lokalsamhället. Det är ett samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Samarbetet leds av en samverkansgrupp.

Folkvalda och invånare i en kommun kan ta initiativ till ett Fairtrade City-engagemang. Använd gärna vårt kommunikationspaket med medborgarförslag och pressmaterial för att lyfta frågan i kommunen.

Förutsättningar för diplomering 

Det finns ett antal förutsättningar för att en kommun ska bli diplomerad som Fairtrade City:

 • Kommunen ska visa kopplingen mellan Fairtrade City-arbetet och övergripande program/strategier för Agenda 2030 och hållbar utveckling.
 • En samverkansgrupp med representanter från hela lokalsamhället – kommun, näringsliv och civilsamhälle – ska leda arbetet. I gruppen ska det finnas en ordförande och en kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.
 • Det ska tas fram en verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City inför varje år.
 • Varje år ska samverkansgruppen arrangera informations- och engagemangsaktiviteter på temat etisk konsumtion och hållbar handel. Samverkansgruppen ska även informera om att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.
 • Kommunen ska köpa in rättvist handlade produkter och arbeta för att öka andelen rättvist handlade produkter inom den offentliga konsumtionen. Rättvist handlade produkter följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Ansök om att bli Fairtrade City 

Kommunen kan ansöka om att bli diplomerad året runt. Handläggningstiden är ungefär tre veckor, med undantag för sommarperioden (15 juni–15 augusti) då den kan vara längre.

Gör så här:

 1. Ta hjälp av ”Guide för digital ansökan” nedan när ni ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Denna guide fungerar som en lathund när ni ska fylla i och skicka in ansökan. Behöver ni vägledning kring kriterierna utgår ni från ”Kriterier för Fairtrade City” som ni hittar längre ner. De ger fördjupad information om varje kriterium.
 2. Använd länken här för att komma till den digitala ansökan och följ sedan instruktionerna. När ni har fyllt i ansökan så skickar ni in ansökan digitalt.

Ansökningsdokument Fairtrade City:


Fira med en diplomeringsceremoni

När kommunens ansökan har blivit godkänd har ni möjlighet att anordna en diplomeringsceremoni där en representant för Fairtrade Sverige överlämnar ett diplom.

En ceremoni är ett bra tillfälle för er att skapa uppmärksamhet och intresse för satsningen bland kommuninvånare och lokala aktörer.

Avgift och förnyelseansökan

Fairtrade Sverige tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge diplomerade kommuner stöd och hjälp. Avgiften baseras på invånarantalet i kommunen, enligt nedan:

 • Kommuner < 10 000 invånare: 5 000 SEK.
 • Kommuner 10 000 – 29 999 invånare: 10 000 SEK.
 • Kommuner 30 000 – 59 999 invånare: 15 000 SEK.
 • Kommuner 60 000 – 99 999 invånare: 20 000 SEK.
 • Kommuner > 100 000 invånare: 25 000 SEK.

Första gången avgiften tas ut är i samband med att kommunens ansökan blir godkänd. Diplomeringar som sker oktober–december betalas först nästkommande år.

För att behålla diplomeringen ska kommunen skicka in en förnyelseansökan varje år, vartannat år en mindre ansökan och vartannat år en mer omfattande.

Läs mer om förnyelseansökan Fairtrade City.

Vi stöttar kommunen!

Att vara en Fairtrade City betyder att kommunen tillsammans med lokalsamhället har gjort ett aktivt val att jobba för förändring och vidareutveckling av arbetet för etisk konsumtion och hållbar handel. Fairtrade Sverige stöttar er i arbetet, både före och efter en diplomering. Läs mer om vårt stöd till kommuner.

Vid frågor kontakta fairtradecity@fairtrade.se.