Bli Fairtrade Region

Fairtrade Region är en diplomering av regioner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår ni i ett nätverk av kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.

I dag är tre svenska regioner diplomerade. Diplomeringen innebär att regionen lever upp till kriterier för strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete inom regionen.

Folkvalda och invånare i en region kan ta initiativ till ett Fairtrade Region-engagemang. Använd gärna vårt kommunikationspaket med medborgarförslag och pressmaterial för att lyfta frågan i regionen.

Förutsättningar för diplomering 

Det finns ett antal förutsättningar för att en region ska bli diplomerad som Fairtrade Region:

  • Regionen ska visa kopplingen mellan Fairtrade Region-arbetet och övergripande program/strategier för Agenda 2030 och hållbar utveckling.
  • Arbetet ska ledas av en styrgrupp med representanter från olika delar av regionen. Den kan bestå av en befintlig ledningsgrupp. Det ska finnas en kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige
  • Det ska tas fram en verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade Region inför varje år.
  • Styrgruppen ansvarar för att minst två informations- och engagemangsaktiviteter genomförs varje år. Styrgruppen ska även informera om att regionen är Fairtrade Region-diplomerad.
  • Regionen ska köpa in rättvist handlade produkter och arbeta för att öka andelen rättvist handlade produkter inom den offentliga konsumtionen. Rättvist handlade produkter följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.
  • Regionen ska beskriva om, och i så fall hur, den samverkar med Fairtrade City-diplomerade kommuner inom regionen.

Ansök om att bli Fairtrade Region 

Regionen kan ansöka om att bli diplomerad året runt. Handläggningstid är ungefär tre veckor, med undantag för sommarperioden (15 juni–15 augusti) då den kan vara längre.

Gör så här:

  1. Ta hjälp av ”Guide för digital ansökan” nedan när ni ska ansöka om att bli en Fairtrade Region. Denna guide fungerar som en lathund när ni ska fylla i och skicka in ansökan. Behöver ni vägledning kring kriterierna utgår ni från ”Kriterier för Fairtrade Region” som ni hittar längre ner. De ger fördjupad information om varje kriterium.
  2. Använd länken här för att komma till den digitala ansökan och följ sedan instruktionerna. När ni har fyllt i ansökan så skickar ni in ansökan digitalt.

Ansökningsdokument Fairtrade Region:


Fira med en diplomeringsceremoni

När regionens ansökan har blivit godkänd har ni möjlighet att anordna en diplomeringsceremoni där en representant för Fairtrade Sverige överlämnar ett diplom.

En ceremoni är ett bra tillfälle för er att skapa uppmärksamhet och intresse för satsningen inom regionen.

Avgift och förnyelseansökan

Fairtrade Sverige tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge diplomerade regioner stöd och hjälp. Avgiften för regioner är 25 000 SEK.

Avgiften tas ut för första gången i samband med att regionens ansökan blir godkänd. Diplomeringar som sker oktober–december betalas först nästkommande år.

För att behålla diplomeringen ska regioner skicka in en förnyelseansökan varje år, vartannat år en mindre ansökan och vartannat år en mer omfattande. Läs mer om förnyelseansökan Fairtrade Region.

Vi stöttar regionen!

Att vara Fairtrade Region betyder ett aktivt val av regionen att jobba för förändring och vidareutveckla arbetet för etisk konsumtion och hållbar handel. Fairtrade Sverige stöttar er i arbetet. Läs mer om vårt stöd till regioner.

Vid frågor kontakta fairtradecity@fairtrade.se.