Bli Fairtrade Region

Fairtrade Region är en diplomering av regioner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår ni i ett nätverk av kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.

I dag är tre svenska regioner diplomerade: Region Västra Götaland, Region Örebro län och Region Västernorrland. Diplomeringen innebär att regionen lever upp till kriterier för strategiskt arbete, ställer hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete inom regionen. Arbetet leds av en styrgrupp.

Förutsättningar för diplomering 

För att kunna bli diplomerad som Fairtrade Region behöver regionen uppfylla ett antal kriterier:

  • Regionen ska ha en ambition att främja en hållbar och etisk konsumtion. Den ska framgå i övergripande styrdokument.
  • En styrgrupp med representanter från regionen ska leda arbetet. Det ska finnas en Fairtrade Region-samordnare och kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige.
  • En verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade Region ska tas fram inför varje år. Planen beslutas av styrgruppen.
  • Styrgruppen ska varje år arrangera informations-, utbildnings- och engagemangsaktiviteter på temat etisk konsumtion och hållbar handel. Styrgruppen ska även informera medarbetare om att regionen är Fairtrade Region-diplomerad.
  • Regionen ska köpa in rättvist handlade produkter och arbeta för att öka andelen rättvist handlade produkter inom den offentliga konsumtionen. Rättvist handlade produkter avser produkter där det i produktionen finns hög risk för negativ påverkan på människor och miljö och där produktionen följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Ansök om att bli Fairtrade Region 

Vill ni också bli en Fairtrade Region och medverka till att skattepengar går har en positiv påverkan på människa och miljö?

Gör så här:

  1. Kontakta gärna Anneli Örtqvist (anneli.ortqvist@fairtrade.se, 070-241 75 07), ansvarig för Fairtrade Region och Fairtrade City, för stöd och allmän rådgivning inför att lämna in ansökan.
  2. Ta hjälp av ”Guide för digital ansökan” nedan. Guiden fungerar som en lathund när ni ska fylla i och skicka in ansökan. Behöver ni vägledning kring kriterierna utgår ni från ”Kriterier för Fairtrade Region” som ni hittar längre ner. De ger fördjupad information om varje kriterium.
  3. Använd denna länk för att komma till den digitala ansökan och följ sedan instruktionerna.
  4. Fyll i ansökan och skicka in den digitalt.

Ansökningsdokument Fairtrade Region:


Fira diplomeringen

När regionens ansökan har blivit godkänd har ni möjlighet att anordna en diplomeringsceremoni där en representant för Fairtrade Sverige överlämnar ett diplom.

En ceremoni är ett bra tillfälle för er att skapa uppmärksamhet och intresse för diplomeringen och engagemanget i Fairtrade Region inom regionen.

Avgift och förnyelseansökan

Fairtrade Sverige tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge diplomerade regioner stöd och hjälp. Avgiften för regioner är 25 000 SEK.

Avgiften tas ut för första gången i samband med att regionens ansökan blir godkänd. Diplomeringar som sker oktober–december betalas först nästkommande år.

För att behålla diplomeringen ska regioner skicka in en förnyelseansökan varje år, vartannat år en mindre ansökan och vartannat år en mer omfattande. Läs mer om förnyelseansökan Fairtrade Region.

Vi stöttar regionen!

Ett engagemang som Fairtrade Region betyder att kommunen tillsammans med lokalsamhället aktivt har valt att jobba för förändring och vidareutveckling av arbetet för etisk konsumtion och hållbar handel. Fairtrade Sverige stöttar er i arbetet, både före och efter en diplomering. Läs mer om vårt stöd till regioner.

Vid frågor kontakta fairtradecity@fairtrade.se.