Varför diplomering?

Många varor som vi konsumerar privat, på arbetsplatsen eller i offentliga verksamheter kommer från länder med utbredd fattigdom.

Kaffe, te, bananer och kakao är exempel på varor där produktionen riskerar att kränka mänskliga rättigheter genom barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på och avsaknad av fackliga rättigheter. Här kan kommuner, lokalsamhällen och regioner göra skillnad!

Bidrar till Agenda 2030 

För att stötta kommuner, lokalsamhällen och regioner att bidra till hållbar och rättvis handel erbjuder Fairtrade Sverige två diplomeringar: Fairtrade City och Fairtrade region. Diplomeringarna hjälper er att omsätta Agenda 2030 i praktiken och ger er verktyg för att nå era mål. 

Syftet är att samla lokala aktörer och tillsammans engagera sig för en mer rättvis handel. Genom att agera lokalt och regionalt kan kommuner och regioner bidra till att förbättra förutsättningarna för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

Diplomeringarna bygger på ett internationellt koncept kallat Fair Trade Towns. Malmö var den första svenska kommunen som diplomerades 2006. Knappt tio år senare lanserades diplomeringen för regioner, år 2015. Sedan starten har flera kommuner och regioner valt att bli diplomerade. Här kan du se hela listan: Diplomerade regioner och kommuner.

Diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade region är effektiva sätt att se till att konsumtionen inom kommunen eller regionen främjar mänskliga rättigheter. Vårt koncept lägger grunden till ert arbete med rättvis handel, för en hållbar framtid!

Hjälp i offentlig upphandling 

  • Hur säkerställer kommunen/regionen att konsumtionen inte kränker mänskliga rättigheter?
  • Hur säkerställer kommunen/regionen att skattepengarna används på ett ansvarsfullt sätt?
  • Hur arbetar ni lokalt/regionalt för en hållbar och rättvis global handel? 

Detta är exempel på frågor som kommuner och regioner behöver ställa vid upphandling och konsumtion av produkter där det finns risk för kränkningar av mänskliga rättigheter. Under Offentlig upphandling finns mer information för kommuner och regioner.