Varför diplomering?

Många varor som vi konsumerar privat, på arbetsplatsen eller i offentliga verksamheter kommer från länder med utbredd fattigdom.

Kaffe, te, bananer, kakao och bomull är exempel på varor där produktionen riskerar att kränka mänskliga rättigheter genom barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på och avsaknad av fackliga rättigheter. Här kan kommuner, lokalsamhällen och regioner göra skillnad!

Bidrar till Agenda 2030 

För att stötta kommuner, lokalsamhällen och regioner att bidra till etisk konsumtion och hållbar handel erbjuder Fairtrade Sverige två diplomeringar: Fairtrade City och Fairtrade Region. Diplomeringarna är ett verktyg för er att omsätta Agenda 2030 i praktiken. Det finns en särskild koppling till mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion” och mål 17 ”Genomförande och partnerskap”.

Syftet är att samla lokala aktörer och tillsammans engagera sig för en hållbar konsumtion, som värnar om både människa och miljö. Det handlar om ett samarbete och nätverk inom och mellan kommuner och regioner.

Diplomeringarna är del av ett internationellt engagemang, Fair Trade Towns. Malmö var den första svenska kommunen som blev diplomerad 2006. Knappt tio år senare, år 2015, lanserade Fairtrade diplomeringen för regioner. Sedan starten har flera kommuner och regioner valt att ansöka om diplomering. Här kan du se hela listan: Diplomerade kommuner och regioner.

Centrala frågor i diplomeringen 

  • Hur säkerställer kommunen/regionen att konsumtionen inte kränker mänskliga rättigheter?
  • Hur säkerställer kommunen/regionen att skattepengarna används på ett ansvarsfullt sätt?
  • Hur arbetar ni lokalt/regionalt för en etisk konsumtion och hållbar handel, som del i Agenda 2030? 

Fairtrade City och Fairtrade Region är ett stöd till att besvara dessa frågor, inte minst i den offentliga upphandlingen. Under Offentlig upphandling finns mer information för kommuner och regioner.

Läs mer i vår ”Handbok för Fairtrade City och Fairtrade Region” eller beställ handboken i tryckt format.