Varför diplomering?

Många varor som vi konsumerar privat, på arbetsplatsen eller i offentliga verksamheter kommer från länder med utbredd fattigdom.

Kaffe, te, bananer, kakao och bomull är exempel på varor där produktionen riskerar att leda till negativ påverkan på mänskliga rättigheter genom barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö, löner som inte går att leva på och avsaknad av fackliga rättigheter. Här kan kommuner, lokalsamhällen och regioner göra skillnad!

Bidrar till Agenda 2030 

För att stötta kommuner, lokalsamhällen och regioner att bidra till etisk konsumtion och hållbar handel erbjuder Fairtrade Sverige två diplomeringar: Fairtrade City och Fairtrade Region. Diplomeringarna är ett verktyg för er att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Det finns en särskild koppling till mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion” och mål 17 ”Genomförande och partnerskap”.

Genom att vara diplomerad ingår ni i ett nätverk med andra diplomerade kommuner och regioner som ligger i framkant vad gäller en hållbar konsumtion, som värnar både om människan och miljö. Nätverket bidrar till ett gemensamt lärande och snabb spridning av spjutspetsinitiativ.

Diplomeringarna är del av ett internationellt engagemang, Fair Trade Towns. Malmö var den första svenska kommunen som blev diplomerad 2006. Knappt tio år senare, år 2015, lanserade Fairtrade diplomeringen för regioner. Sedan starten har flera kommuner och regioner valt att ansöka om diplomering. Här kan du se hela listan: Diplomerade kommuner och regioner.

Centrala frågor i diplomeringen 

  • Hur säkerställer kommunen/regionen att konsumtionen inte leder till negativ påverkan på mänskliga rättigheter?
  • Hur säkerställer kommunen/regionen att skattepengarna används på ett ansvarsfullt sätt?
  • Hur arbetar ni lokalt/regionalt för en etisk konsumtion och hållbar handel, som del i Agenda 2030? 

Fairtrade City och Fairtrade Region är ett stöd till att besvara dessa frågor, inte minst i den offentliga upphandlingen. Under Offentlig upphandling finns mer information för kommuner och regioner.

Läs mer i vår ”Handbok för Fairtrade City och Fairtrade Region” eller beställ handboken i tryckt format.