Årets Fairtrade City

Fairtrade Sverige utser Årets Fairtrade City bland de kommuner som skickat in en stor förnyelseansökan i tid. Bedömningen utgår från två huvudsakliga områden: strategiskt arbete och kampanjarbete.

Följande frågor ligger till grund för bedömningen

1. Hur ser andelen rättvist handlade produkter ut i offentlig sektors inköp?
2. Har betydelsefulla målsättningar satts?
3. Har handlingsplan tagits fram för att nå målen?
4. Har man arbetat för ett betydelsefullt informationsarbete?
5. Har man arbetat utåtriktat gentemot arbetsplatser, företag och föreningar?

Årets Fairtrade City 2018: Eskilstuna

Eskilstuna utsågs till Årets Fairtrade City 2018, med motiveringen: ”Fairtrade City Eskilstunas engagemang och arbete är ett föredöme vad gäller kontinuitet och bredd. Det finns ett stort engagemang och samverkan med olika lokala aktörer i de informationsaktiviteter som genomförs. Det finns en god representation i styrgruppen för Fairtrade City ifrån både kommunen, civilsamhället och näringslivet. Eskilstuna är ett föredöme vad gäller offentlig upphandling av rättvis handlade produkter och initiativtagare till ett regionalt samarbete mellan Fairtrade City-diplomerade kommuner i Mälardalsregionen.”