Årlig förnyelse av diplomering

Fairtrade City och Fairtrade region innebär en kontinuerlig vidareutveckling av arbetet för en mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen och regionen, som del i att uppnå målen i Agenda 2030. Varje år skickar ni som är en diplomerad kommun eller region in en förnyelseansökan till Fairtrade Sverige.

Vartannat år genomförs en liten ansökan och vartannat år en stor sådan. I en stor förnyelseansökan redovisas förändringar från de två senaste åren. I den mindre ansökan redovisas endast vissa delar av Fairtrade City- respektive Fairtrade region-kriterierna.

Styrgruppens kontaktperson ansvarar för att en förnyelseansökan skickas in senast den sista februari varje år. Handläggningstiden är ca sex veckor.

Förnyelseansökan 2020 – skicka in senast 28 februari

Ansökan skickas till fairtradecity@fairtrade.se senast 28 februari 2020.

Ska ni göra en liten eller stor förnyelseansökan?

Här hittar ni information om er kommun respektive region ska göra en stor eller liten förnyelseansökan 2020. Ansökningsformulären som används finns längre ner på denna sida.

Årets Fairtrade City

Bland de kommuner som gör en stor förnyelseansökan, och som lämnar in den i tid, utses Årets Fairtrade City. Läs mer om Årets Fairtrade City här.

Ansökningsformulär Fairtrade City

För liten förnyelseansökan: Formulär 1 (Word) och formulär 2 (Excel)
För stor förnyelseansökan: Formulär 1 (Word) och formulär 2 (Excel)

Ansökningsformulär Fairtrade region

För liten förnyelseansökan: Formulär 1 (Word) och formulär 2 (Excel)
För stor förnyelseansökan: Formulär 1 (Word) och formulär 2 (Excel)

Diplomeringsavgiften

Den årliga diplomeringsavgiften tas ut i samband med godkänd förnyelseansökan.

Avgiften för kommuner baseras på invånarantal medan avgiften för regioner är fast, enligt följande:

Kategori 1

Kommuner med färre än 10 000 invånare: 5 000 kr

Kategori 2

Kommuner med 10 000 – 29 999 invånare: 10 000 kr

Kategori 3

Kommuner med 30 000 – 59 999 invånare: 15 000 kr

Kategori 4

Kommuner med 60 000 – 99 999 invånare: 20 000 kr

Kategori 5

Kommuner med över 100 000 invånare: 25 000 kr
Regioner: 25 000 kr

Ej inlämnad eller icke godkänd ansökan

Om ingen förnyelseansökan lämnas in, eller om kriterierna inte uppfylls, så omdiplomeras inte kommunen/regionen.

En ny och fullständig Fairtrade City- eller Fairtrade region-ansökan kan göras igen, när som helst under året.