Stöd i arbetet

Som Fairtrade City och Fairtrade region får ni ta del av stöd, koncept och nätverk i ert arbete med rättvis handel. Här finns samlat verktyg som ni kan ha användning för. Välkomna att höra av er vid behov, via fairtradecity@fairtrade.se.

Stöd till diplomerade kommuner och regioner

Stöd som finns tillgängligt för er inkluderar:

  • Vägledning, handläggning av ansökan och uppföljning vid nydiplomering och efterkommande årliga omdiplomeringar.
  • Ett kontinuerligt stöd från Fairtrade Sverige, främst via mail och telefon, för frågor om Fairtrade City och Fairtrade region.
  • Informationsbrev med omvärldsbevakning och det senaste om vad som händer inom rättvis handel och etisk konsumtion.
  • Stöd vid kommunikation, presshantering och underlag för beslutsfattande
  • Stöd i form av utbildningsmaterial, informationsmaterial och resurser som ”Handbok för styrgrupper”, presentationer, trycksaker, digitala material, information om offentlig upphandling mm. Även stöd i framtagning av eget informationsmaterial.
  • Två nationella kampanjer från Fairtrade som kan anpassas lokalt, med stark möjlig koppling till lokala kampanjer och informationsaktiviteter.
  • Stöd till regionalt, nationellt och internationellt nätverk av Fairtrade City-kommuner och Fairtrade regioner. Årligen hålls en internationell Fair Trade Town-konferens. Nationella Fairtrade City-träffar anordnats även vissa år.
  • Utveckling av Fairtrade City- och Fairtrade region-koncepten. 2018-2020 pågår ett 2-årigt projekt med syfte att se över och utveckla koncepten. Detta sker tillsammans med en referensgrupp med representanter ifrån diplomerade kommuner och regioner, Fairtrade Sverige samt Organisationen Fair Trade Återförsäljarna.

Resurser för er

Handboken för Fairtrade City och Fairtrade region finns som ett stöd för dig som är involverad i arbetet med diplomeringarna.

Vägledning och riktlinjer för kommunikation för er finns i kommunikationsmanualen för Fairtrade City och Fairtrade region, samt riktlinjer för sociala medier.

Mallar för presentationer som ni kan utgå ifrån finns om både Fairtrade City, Fairtrade region och Agenda 2030.

I resursbanken hittar ni också andra verktyg och material såsom rapporter, bilder, filmer, material ni kan låna m.m. Informationsmaterial kan laddas ner eller beställas i tryckt form i Fairtrade Sveriges webbutik.

Är du ny i arbetet?

Ambassadörsutbildningen är en digital utbildning på 1,5 h som kan utföras själv eller i grupp, och ger en bra grund i rättvis handel och Fairtrade. Material till utbildningen finns här.

För mer information och stöd

För att komma i kontakt med projektledarna för Fairtrade City och Fairtrade region, välkommen att kontakta fairtradecity@fairtrade.se