Diplomeras av Fairtrade

Fairtrade City och Fairtrade region är diplomeringar till kommuner och regioner som arbetar med ansvarsfull upphandling samt samverkan med olika aktörer lokalt och regionalt för en mer rättvis och hållbar handel.

Fairtrade City och Fairtrade region

Fairtrade City och Fairtrade region är diplomeringar till kommuner och regioner som verkar för rättvis handel och etisk konsu…

Detta är Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agen…

Detta är Fairtrade region

Fairtrade region är en diplomering för regional samverkan för rättvis handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 203…

Bli en Fairtrade City eller Fairtrade region

Fairtrade City och Fairtrade region är diplomeringar till er som inom kommunen och regionen vill verka aktivt för rättvis han…