Hållbar utveckling och handel

En rättvis världshandel är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Rättvis handel

Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel…

Agenda 2030

Fairtrade City och Fairtrade region är konkreta redskap för att genom rättvis handel arbeta med målen i Agenda 2030, på lok…

Social hållbarhet i offentlig upphandling

Att ställa sociala och etiska krav i offentlig upphandling är viktigt för att kommuners och regioners konsumtion inte ska led…