Fair Trade Towns

Det internationella namnet som motsvarar diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade region är Fair Trade Towns. Ideella krafter inom den brittiska biståndsorganisationen Oxfam fick idén att skapa en diplomering för att driva rättvis handel lokalt.

Staden Garstang blev världens första Fair Trade Town år 2001, och konceptet har sedan dess spritts över världen. I dagsläget finns ungefär 2 000 Fair Trade Towns i ett 30-tal länder i Europa, Nord- och Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien.

”När vi lanserade Fair Trade Towns var vårt mål att få människor att bidra till en mer rättvis handel för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vi föreställde oss aldrig att vi skulle inspirera människor världen över att göra samma sak, och att kampanjen skulle få fäste i hela världen.”

Bruce Crowther, en av grundarna till den internationella Fair Trade Towns-rörelsen.

Fair Trade Towns International

Fair Trade Towns International samlar de olika diplomeringarna världen över. Det finns gemensamma riktlinjer och en internationell styrgrupp för samordning och samverkan globalt. Varje år hålls en internationell konferens där deltagarna delar med sig av erfarenheter och inspiration och kan initiera nya projekt och samarbeten.

Läs mer om Fair Trade Towns International.