Fair Trade Towns

Fair Trade Towns är det internationella namnet som motsvarar diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade Region. Det är ett globalt engagemang där 2 000 städer och regioner arbetar för en etisk konsumtion och hållbar handel.

Ideella krafter inom den brittiska biståndsorganisationen Oxfam fick idén att skapa ett engagemang kring etisk handel i staden Garstang. År 2001 blev Garstang världens första Fair Trade Town och konceptet har sedan dess fått spridning över världen. I dagsläget finns det ungefär 2 000 Fair Trade Towns i ett 30-tal länder i Europa, Nord- och Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien. Däribland städer som London, Chicago och Seoul.

Fair Trade Towns International

Fair Trade Towns International samlar de olika diplomeringarna världen över och sköter samordning och samverkan globalt. Varje år hålls en internationell konferens där deltagarna delar med sig av erfarenheter och inspiration och kan initiera nya projekt och samarbeten.

Läs mer om Fair Trade Towns International.