Offentlig upphandling

I offentliga upphandlingar är det viktigt att ställa sociala och etiska krav för att minska riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder.

Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, bör myndigheter ta hänsyn till miljö-, sociala- och arbetsrättsliga frågor när de gör en upphandling (4 kap, 3§). Om det behövs ska myndigheten också ställa särskilda arbetsrättsliga krav (17 kap, 4§).

Ett konkret sätt att skapa förutsättningar för en mer hållbar konsumtion är att diplomera sin kommun som Fairtrade City eller region som Fairtrade Region. För att diplomeras krävs ett systematiskt arbete för etisk konsumtion i offentlig upphandling. I detta ingår att krav ställs på rättvist handlade produkter och att kommunen eller regionen bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar konsumtion. Då minskar risken att skattepengar går till verksamhet som kränker mänskliga rättigheter eller brister i miljöhänsyn.

Rättvist handlade produkter 

För att kunna benämna en produkt som rättvist handlad är kravet att den följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta innebär att krav på socialt ansvarsfull odling och rättvis handel ställs i upphandlingen, eller att den här skrivningen används: ”Odlaren garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på världsmarknadspriset), långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören samt förfinansiering.” Formuleringen är hämtad ifrån Max Havelaar-målet (C 368/10) i EU-domstolen.

Hjälp i offentlig upphandling

Som Fairtrade City och Fairtrade Region får ni stöd i arbetet med offentlig upphandling och vägledning i att ställa krav.

Läs vår ”Vägledning för upphandling av rättvist handlade produkter

Har du frågor om Fairtrade och offentlig upphandling, kontakta gärna Elisabet Lim, elisabet.lim@fairtrade.se, 08-122 089 13.

Hos Upphandlingsmyndigheten finns mer information om rättvis handel i offentlig upphandling: