Rättvis handel

Handel är ett effektivt verktyg som kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Handeln kan ge människor som odlar och producerar varor en möjlighet att med egen kraft förbättra sina levnadsvillkor. Men då krävs att den sker på schyssta villkor och att de mänskliga rättigheterna respekteras. Så ser verkligheten inte alltid ut idag. Därför finns begreppet Fair Trade eller rättvis handel; en handel där människan och vår miljö sätts i fokus.

I rättvis handelsrörelsen ingår organisationer, nätverk, företag och offentliga aktörer. För kommuner och regioner är rättvis handel ett sätt att arbeta för en ansvarsfull och hållbar konsumtion i linje med Agenda 2030. Det är även ett sätt att säkerställa att kommunen eller regionen inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter genom sin konsumtion. 

I Sverige arbetar Fairtrade därför med diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade region som ska underlätta för kommuner och regioner att göra bra och hållbara val.

Internationellt manifest – Fair Trade Charter

2018 lanserades ett internationellt manifest – ”The International Fair Trade Charter”. Manifestet är en vision om en världshandel där rättvisa och hållbar utveckling står i centrum. Det togs fram på initiativ av World Fair Trade Organisation (WFTO) och Fairtrade international i dialog med andra aktörer. Så här formulerar manifestet den gemensamma visionen för rättvis handelsrörelsen:

”The Fair Trade movement shares a vision of a world in which justice, equity and sustainable development are the heart of trade structures and practices so that everyone, through their work, can maintain a decent and dignified livelihood and develop their full human potential.”

Ta del av Fair Trade Charter.