Årets Fairtrade City

Bland de kommuner som har lämnat in en stor förnyelseansökan utses Årets Fairtrade City. I bedömningen utgår vi från två huvudsakliga områden: det strategiska arbetet och informations- och engagemangsarbetet. 

Följande frågor ligger till grund för bedömningen:

  • Hur ser andelen rättvist handlade produkter ut i den offentliga sektorns inköp?
  • Har betydelsefulla målsättningar satts?
  • Har en handlingsplan tagits fram för att nå målen?
  • Har det utförts ett betydelsefullt informations- och engagemangsarbete?
  • Har det funnits ett utåtriktat arbete gentemot arbetsplatser, företag och föreningar?

Senaste årens vinnare

Här är de senaste årens vinnare tillsammans med Fairtrade Sveriges motivering:

2018 – Eskilstuna

”Fairtrade City Eskilstuna är ett föredöme vad gäller engagemang och arbete för rättvis handel. Det finns en kontinuitet och bredd i arbetet, ett stort engagemang och samverkan med olika lokala aktörer i de informationsaktiviteter som genomförs. Det finns en god representation i Fairtrade City-styrgruppen ifrån både kommunen, civilsamhället och näringslivet. Eskilstuna är också ett föredöme vad gäller offentlig upphandling av rättvist handlade produkter och initiativtagare till ett regionalt samarbete mellan Fairtrade City-kommuner i Mälardalsregionen.”

2017 – Örebro

”Fairtrade City Örebros engagemang är ett föredöme vad gäller det strategiska arbetet i den offentliga upphandlingen och konsumtionen av rättvist handlade varor. I arbetet med offentlig upphandling finns det särskilda rutiner för att säkerställa att inköp av varor inte leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det sker också ett ambitiöst arbete med informationsaktiviteter som riktar sig både internt inom kommunen, till civilsamhället och till näringslivet.”