Utmärkelser

Fairtrade City-diplomerade kommuner kan tävla om utmärkelser såsom Årets Fairtrade City och Årets Fairtrade City-aktivitet. 

Årets Fairtrade City

Bland de kommuner som har lämnat in en mer omfattande förnyelseansökan utser Fairtrade Sverige Årets Fairtrade City. I bedömningen utgår vi från två huvudsakliga områden: informations- och engagemangsarbetet och arbetet med offentlig upphandling.

Uppsala utsedd till Årets Fairtrade City 2023

Fairtrade Sveriges motivering:
Fairtrade City Uppsala är ett föredöme vad gäller engagemang och långsiktigt arbete för en hållbar och etisk konsumtion. Arbetet sker i nära samarbete mellan kommunen, det lokala näringslivet och civilsamhället i Uppsala. Det finns en ambition både från kommunen och övriga samarbetspartners att öka andelen rättvis handel och etisk konsumtion i Uppsala kommun. Som ett led i att aktivt bidra till de globala målen i Agenda 2030, inte minst målet om minskad fattigdom, sker ett systematiskt och inspirerande arbete för att nå ut till medarbetare i kommunen, medborgare och det lokala näringslivet. Dessutom finns det tydliga mål och en hög andel rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen.

Årets Fairtrade City-aktivitet

För att främja och uppmärksamma väl genomförda aktiviteter inom Fairtrade City-arbetet utser Fairtrade Sverige Årets Fairtrade City-aktivitet. Aktiviteten ska ha tydlig koppling till en mer etisk konsumtion och hållbar handel samt till ett eller flera av de globala målen i Agenda 2030.

Sommarprojektet i Västerås utsett till Årets Fairtrade City-aktivitet 2023

Fairtrade Sveriges motivering:
Med kreativitet, nytänkande och tillgänglighet inspirerar Västerås Fairtrade City kommunens invånare att förändra sina köpvanor och konsumera mer rättvist. Sommarprojektet söker upp västeråsarna – på stranden, idrottsplatsen, lekplatsen och i skateparken – och informerar om Fairtrade samt delar ut Fairtrade-märkt fika. Genom en tydlig koppling till etisk konsumtion och hållbar handel samt de globala målen i Agenda 2030 kan sommarprojektet inspirera andra Fairtrade City-diplomerade kommuner.

EU Cities for Fair and Ethical Trade Award

Tidigare fanns EU-kommissionens pris EU Cities for Fair and Ethical Trade Award som uppmärksammade EU-städer som ligger i framkant i arbetet för hållbar handel, konsumtion och produktion – från vision och strategi till aktiviteter och initiativ – och på så sätt skapar möjligheter för odlare och anställda i andra delar av världen.

Malmö utsedd till EU City for Fair and Ethical Trade 2021

I oktober 2020 blev Malmö vinnare av titeln för sitt föredömliga, holistiska och innovativa arbete med hållbar och etisk konsumtion. Det var andra gången som EU-kommissionen delade ut utmärkelsen och vid samma tillfälle fick Göteborg ett särskilt omnämnande för sitt hållbarhetsarbete inom den offentliga upphandlingen.