Utmärkelser

Fairtrade City-diplomerade kommuner kan tävla om utmärkelser såsom Årets Fairtrade City och EU-kommissionens EU Cities for Fair and Ethical Trade Award. 

Årets Fairtrade City

Bland de kommuner som har lämnat in en mer omfattande förnyelseansökan utser Fairtrade Sverige Årets Fairtrade City. I bedömningen utgår vi från två huvudsakliga områden: informations- och engagemangsarbetet och arbetet med offentlig upphandling.

Uppsala utsedd till Årets Fairtrade City 2021

Fairtrade Sveriges motivering:
Fairtrade City Uppsala är ett föredöme vad gäller engagemang och långsiktigt arbete för en hållbar och etisk konsumtion. Det finns en klar målbild, strategiska beslut och en tydlig koppling till Agenda 2030 i kommunen. Det sker ett systematiskt och inspirerande arbete för att nå ut till medborgare och det lokala näringslivet. Arbetet sker i nära samarbete mellan kommunen, civilsamhället och näringslivet i Uppsala. Dessutom finns tydliga mål och arbetssätt för att öka andelen rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen.

EU Cities for Fair and Ethical Trade Award

EU-kommissionens pris EU Cities for Fair and Ethical Trade Award uppmärksammar EU-städer som ligger i framkant i arbetet för hållbar handel, konsumtion och produktion – från vision och strategi till aktiviteter och initiativ – och på så sätt skapar möjligheter för odlare och anställda i andra delar av världen.

Malmö utsedd till EU City for Fair and Ethical Trade 2021

I oktober 2020 blev Malmö vinnare av titeln för sitt föredömliga, holistiska och innovativa arbete med hållbar och etisk konsumtion. Det var andra gången som EU-kommissionen delade ut utmärkelsen och vid samma tillfälle fick Göteborg ett särskilt omnämnande för sitt hållbarhetsarbete inom den offentliga upphandlingen.