Utmärkelser

Fairtrade City-diplomerade kommuner kan tävla om utmärkelser såsom Årets Fairtrade City och Årets Fairtrade City-aktivitet. 

Årets Fairtrade City

Bland de kommuner som har lämnat in en mer omfattande förnyelseansökan utser Fairtrade Sverige Årets Fairtrade City. I bedömningen utgår vi från två huvudsakliga områden: informations- och engagemangsarbetet och arbetet med offentlig upphandling.

Örebro utsedd till Årets Fairtrade City 2022

Fairtrade Sveriges motivering:
Fairtrade City Örebro är ett föredöme vad gäller engagemang och långsiktigt arbete för en hållbar och etisk konsumtion. Det finns en tydlig koppling mellan Fairtrade City-arbetet och övergripande program och riktlinjer för en hållbar utveckling och Agenda 2030 i kommunen. Trots pandemi har ett inspirerande engagemangsarbete nått både kommunanställda och allmänhet. Arbetet har skett i nära samarbete mellan kommunen, civilsamhället och näringslivet i Örebro. Det finns en ambitiös målsättning och en hög andel rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen.

Årets Fairtrade City-aktivitet

För att främja och uppmärksamma väl genomförda aktiviteter inom Fairtrade City-arbetet utser Fairtrade Sverige Årets Fairtrade City-aktivitet. Aktiviteten ska ha tydlig koppling till en mer etisk konsumtion och hållbar handel samt till ett eller flera av de globala målen i Agenda 2030.

Fairtrade City Piteå Stipendium utsedd till Årets Fairtrade City-aktivitet 2022

Fairtrade Sveriges motivering:
Med nytänkande och kreativitet inspirerar Fairtrade City Piteå till engagemang i Fairtrade. Nyinrättade Fairtrade City Piteå Stipendium stödjer och uppmuntrar insatser av personer, företag, föreningar och organisationer i kommunen som leder till ett starkare Fairtrade City Piteå. Genom en tydlig koppling till etisk konsumtion och hållbar handel samt flera av de globala målen i Agenda 2030 kan stipendiet inspirera andra Fairtrade City-diplomerade kommuner.

EU Cities for Fair and Ethical Trade Award

Tidigare fanns EU-kommissionens pris EU Cities for Fair and Ethical Trade Award som uppmärksammade EU-städer som ligger i framkant i arbetet för hållbar handel, konsumtion och produktion – från vision och strategi till aktiviteter och initiativ – och på så sätt skapar möjligheter för odlare och anställda i andra delar av världen.

Malmö utsedd till EU City for Fair and Ethical Trade 2021

I oktober 2020 blev Malmö vinnare av titeln för sitt föredömliga, holistiska och innovativa arbete med hållbar och etisk konsumtion. Det var andra gången som EU-kommissionen delade ut utmärkelsen och vid samma tillfälle fick Göteborg ett särskilt omnämnande för sitt hållbarhetsarbete inom den offentliga upphandlingen.