Årets Fairtrade City

Bland de kommuner som har lämnat in en stor förnyelseansökan utses Årets Fairtrade City. I bedömningen utgår vi från två huvudsakliga områden: det strategiska arbetet och informations- och engagemangsarbetet. 

Följande frågor ligger till grund för bedömningen:

  • Hur ser andelen rättvist handlade produkter ut i den offentliga sektorns inköp?
  • Har betydelsefulla målsättningar satts?
  • Har en handlingsplan tagits fram för att nå målen?
  • Har det utförts ett betydelsefullt informations- och engagemangsarbete?
  • Har det funnits ett utåtriktat arbete gentemot arbetsplatser, företag och föreningar?

Trollhättan Årets Fairtrade City 2020

Fairtrade Sveriges motivering:
”Fairtrade City Trollhättan är ett föredöme vad gäller engagemang och arbete för en hållbar och etisk konsumtion. Trollhättan visar på ett långsiktigt arbete med hög kvalitet. Det finns en god representation i Fairtrade City-styrgruppen från kommunen, civilsamhället och näringslivet. Tillsammans har styrgruppen genomfört ett flertal samarbeten och aktiviteter som vänder sig till flera olika målgrupper och som bidrar till en hållbar och etisk konsumtion. Trollhättans Stad har dessutom tydliga och ambitiösa mål för inköp av rättvist handlade produkter i den offentliga upphandlingen.”

Läs mer i artikeln ”Grattis Trollhättan – Årets Fairtrade City 2020”.