Förnya diplomeringen

För att behålla diplomeringen Fairtrade City eller Fairtrade Region behöver kommunen eller regionen förnya sin diplomering varje år. Det gör ni genom att skicka in en förnyelseansökan till oss.

Vartannat år ska förnyelseansökan innehålla en redovisning av vad som gjorts under de två senaste åren (en mer omfattande förnyelseansökan). Vartannat år redovisas bara planering för kommande året (en mindre förnyelseansökan).

Kontaktpersonen i samverkansgruppen respektive styrgruppen ansvarar för att skicka in förnyelseansökan senast den sista februari. Därefter är handläggningstiden cirka sex veckor.

Gör så här:

 1. Läs först om ni ska göra en mindre eller mer omfattande förnyelseansökan i ”Lista över vilken ansökan som ska göras 2022” nedan.
 2. Använd er sedan av det materialet som ni finner under rubriken nedan för den specifika ansökan som ni ska göra.
 3. Ta hjälp av ”Guide för digital ansökan” nedan för den specifika typ av ansökan som ni ska göra. Denna guide ska hjälpa till att förbereda er, samt fungera som en lathund när det väl är dags för er att fylla i och skicka in förnyelseansökan. Ett tips är att kolla igenom guiden för den specifika typ av ansökan som ni ska göra redan nu. Behöver ni vägledning kring kriterierna utgår ni från kriteriedokumentet som ni hittar nedan. De ger fördjupad information om varje kriterium.
 4. Använd länken här för att komma till den digitala ansökan och följ sedan instruktionerna. När ni har fyllt i ansökan så skickar ni in ansökan digitalt senast den 28 februari 2022.

Ansökningsdokument Fairtrade City:

Mindre förnyelseansökan

Mer omfattande förnyelseansökanAnsökningsdokument Fairtrade Region:

Mindre förnyelseansökan

Mer omfattande förnyelseansökanAvgift

Vi tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge diplomerade kommuner och regioner stöd och hjälp.

 • Avgift kommun – baseras på invånarantalet:
  • Kommuner < 10 000 invånare: 5 000 SEK
  • Kommuner 10 000 – 29 999 invånare: 10 000 SEK
  • Kommuner 30 000 – 59 999 invånare: 15 000 SEK
  • Kommuner 60 000 – 99 999 invånare: 20 000 SEK
  • Kommuner över 100 000 invånare: 25 000 SEK
 • Avgift region: Fast kostnad på 25 000 SEK.