Förnya diplomeringen

För att behålla diplomeringen Fairtrade City eller Fairtrade Region behöver kommunen eller regionen förnya sin diplomering varje år. Det gör ni genom att skicka in en förnyelseansökan till oss.

Vartannat år ska förnyelseansökan innehålla en redovisning av vad som gjorts under de två senaste åren (en mer omfattande förnyelseansökan). Vartannat år redovisas bara planering för kommande året (en mindre förnyelseansökan).

Kontaktpersonen i samverkansgruppen respektive styrgruppen ansvarar för att skicka in förnyelseansökan senast den sista februari varje år till fairtradecity@fairtrade.se. Därefter är handläggningstiden cirka sex veckor.

Gör så här:

 1. Läs först om ni ska göra en mer omfattande eller en mindre förnyelseansökan (se länk till dokument nedanför).
 2. Följ instruktionerna i de avsedda ansökningsdokumenten och fyll i uppgifterna direkt i Word- och Excel-underlagen.
 3. Mejla ansökningshandlingarna i originalversion, inte som PDF, senast den sista februari till fairtradecity@fairtrade.se.

Ansökningsdokument Fairtrade City:

Liten förnyelseansökan

Stor förnyelseansökan

Ansökningsdokument Fairtrade Region:

Liten förnyelseansökan

Stor förnyelseansökan

Avgift

Vi tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge diplomerade kommuner och regioner stöd och hjälp.

 • Avgift kommun – baseras på invånarantalet:
  • Kommuner < 10 000 invånare: 5 000 SEK
  • Kommuner 10 000 – 29 999 invånare: 10 000 SEK
  • Kommuner 30 000 – 59 999 invånare: 15 000 SEK
  • Kommuner 60 000 – 99 999 invånare: 20 000 SEK
  • Kommuner över 100 000 invånare: 25 000 SEK
 • Avgift region: Fast kostnad på 25 000 SEK. 

Om kommunen eller regionen inte lämnar in någon förnyelseansökan förnyar Fairtrade Sverige inte diplomeringen.

För att bli diplomerad på nytt kan kommunen eller regionen göra en ny ansökan om att bli Fairtrade City eller Fairtrade Region. Denna ansökan kan göras året om.