Förnya diplomeringen

För att behålla titeln Fairtrade City eller Fairtrade Region behöver diplomeringen förnyas varje år. Det gör ni genom att skicka in en förnyelseansökan till oss.

Vartannat år ska en mer omfattande förnyelseansökan lämnas in. Den ska innehålla en redovisning av kopplingen mellan kommunens eller regionens arbete med diplomeringarna till övergripande styrdokument för hållbar utveckling och Agenda 2030, verksamhetsplan, samverkans-/styrgruppen, planering av och genomförda aktiviteter för information, engagemang och samarbeten samt redovisning av andelen konsumtion av rättvist handlade produkter. Vartannat år ska en mindre förnyelseansökan lämnas in. Den ska innehålla koppling till övergripande styrdokument, verksamhetsplan, samverkans-/styrgruppen och planering av aktiviteter för information, engagemang och samarbeten.

Samordnaren i samverkansgruppen respektive styrgruppen ansvarar för att skicka in förnyelseansökan senast den sista februari 2023. Därefter är handläggningstiden cirka sex veckor.

Gör så här:

 1. I ”Lista över vilken ansökan som ska göras 2023” nedan kan ni se om ni ska göra en mindre eller en mer omfattande förnyelseansökan. I några kommuner har arbetet med Fairtrade City legat nere under pandemin. De behöver lämna en ny ansökan.
 2. Under respektive rubrik nedan hittar ni material för den ansökan ni ska göra. Guiderna för digital ansökan underlättar er förberedelse samt fungerar som en lathund när det väl är dags för er att fylla i och skicka in förnyelseansökan. Ett tips är att så snart som möjligt kolla igenom guiden för den typ av ansökan som ni ska göra. Behöver ni vägledning kring kriterierna utgår ni från kriteriedokumentet som ni hittar nedan. Den ger fördjupad information om varje kriterium.
 3. Använd den digitala ansökan och följ sedan instruktionerna. När ni har fyllt i ansökan skickar ni in ansökan (digitalt) senast den 28 februari 2023.

Ansökningsdokument Fairtrade City:

Mindre förnyelseansökan

Mer omfattande förnyelseansökan

Nyansökan

För de Fairtrade City-kommuner där arbetet har pausats under pandemin ska en nyansökan lämnas in.Ansökningsdokument Fairtrade Region:

Mindre förnyelseansökan

Mer omfattande förnyelseansökanAvgift

Vi tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge diplomerade kommuner och regioner stöd och hjälp.

 • Avgift kommun – baseras på invånarantalet:
  • Kommuner < 10 000 invånare: 5 000 SEK
  • Kommuner 10 000 – 29 999 invånare: 10 000 SEK
  • Kommuner 30 000 – 59 999 invånare: 15 000 SEK
  • Kommuner 60 000 – 99 999 invånare: 20 000 SEK
  • Kommuner över 100 000 invånare: 25 000 SEK
 • Avgift region: Fast kostnad på 25 000 SEK.