Förnya diplomering

För att behålla diplomeringen Fairtrade City eller Fairtrade region behöver kommunen eller regionen förnya sin diplomering varje år. Det gör ni genom att skicka in en förnyelseansökan till oss.

Vartannat år ska förnyelseansökan innehålla en redovisning av hur utvecklingen för rättvist handlade produkter inom den offentliga upphandlingen sett ut och vilka informationsinsatser som har genomförts (en stor förnyelseansökan). Vartannat år redovisas endast vissa delar (en liten förnyelseansökan).

Kontaktpersonen i styrgruppen ansvarar för att skicka in förnyelseansökan senast den sista februari varje år till fairtradecity@fairtrade.se. Därefter är handläggningstiden cirka 6 veckor. 

Gör så här:

 1. Läs först om ni ska göra en stor eller liten förnyelseansökan (se länk till dokument nedanför).
 2. Följ instruktionerna i avsedda ansökningsdokument och fyll i uppgifterna direkt i Word- och Excel-underlagen.
 3. Mejla ansökningshandlingarna i originalversion, inte som PDF, senast den sista februari till fairtradecity@fairtrade.se  

Lista över vilken ansökan som ska göras 2021

Ansökningsdokument Fairtrade City

Liten förnyelseansökan

Stor förnyelseansökan

Ansökningsdokument Fairtrade Region

Liten förnyelseansökan

Stor förnyelseansökan

Avgift

Vi tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge diplomerade kommuner och regioner stöd och hjälp.

 • Avgift region – fast kostnad på 25 000 SEK. 
 • Avgift kommun – baseras på invånarantalet:
  • Kommuner < 10 000 invånare: 5 000 SEK
  • Kommuner 10 000 – 29 999 invånare: 10 000 SEK
  • Kommuner 30 000 – 59 999 invånare: 15 000 SEK
  • Kommuner 60 000 – 99 999 invånare: 20 000 SEK
  • Kommuner över 100 000 invånare: 25 000 SEK

Om kommunen eller regionen inte lämnar in någon förnyelseansökan förnyar Fairtrade Sverige inte diplomeringen. 

För att diplomeras på nytt kan kommunen eller regionen göra en ny ansökan om att bli Fairtrade City eller Fairtrade region. Denna ansökan kan göras året om.