Vårt stöd till er

Vi erbjuder koncept, nätverk och stöd i arbetet för alla som är engagerade i en Fairtrade City eller Fairtrade Region.

Diplomerade kommuner och regioner får tillgång till:

  • Titeln Fairtrade City respektive Fairtrade Region, som tydligt visar på ett aktivt engagemang och arbete med flera av målen i Agenda 2030 inom kommunen eller regionen. 
  • Ett regionalt, nationellt och internationellt nätverk av diplomerade kommuner och regioner.
  • Intranät för resurser, utbyte av goda exempel och kommunikation med varandra och med Fairtrade Sverige.
  • Handbok för Fairtrade City och Fairtrade Region.
  • Hjälp och stöd vid ansökan, uppföljning och förnyelse av diplomering.
  • Stöd för strategiskt arbete med etisk konsumtion och hållbar handel.
  • Hjälp i offentlig upphandling och vägledning för att ställa krav.
  • Verktyg och underlag för informations- och engagemangsarbete.
  • Omvärldsbevakning kring etisk konsumtion och hållbar handel i Sverige och övriga världen.

För frågor och stöd kontakta fairtradecity@fairtrade.se.

Handbok för Fairtrade City och Fairtrade Region

Denna handbok är till för er som är delaktiga i Fairtrade City- eller Fairtrade Region-arbetet eller vill veta mer om diplomeringarna.

Läs mer i vår ”Handbok för Fairtrade City och Fairtrade Region” eller beställ handboken i tryckt format.