Vårt stöd till er

Vi erbjuder metoder, nätverk och kompetensutveckling för alla som är engagerade i en Fairtrade City eller Fairtrade Region.

Diplomerade kommuner och regioner får tillgång till:

  • Titeln Fairtrade City respektive Fairtrade Region som visar medarbetare samt kommuninvånare att kommunen respektive regionen arbetar för en etisk konsumtion och hållbar handel. Diplomeringen stärker kommunens och regionens varumärke vad gäller hållbar utveckling både gentemot invånarna och gentemot befintliga och potentiella medarbetare. 
  • En metod och ett verktyg att arbeta med flera av målen i Agenda 2030 inom kommunen eller regionen.
  • Kompetensutveckling för tjänstepersoner, folkvalda och andra engagerade om etisk konsumtion, hållbar upphandling och hållbara inköp genom nationella digitala nätverksträffar, tematräffar, inspirations- och utbildningstillfällen. Titta gärna på vår senaste nationella nätverksträff och på konferensen ”Hållbar konsumtion – kommuner och regioners väg till Agenda 2030” med kommunernas egna beskrivningar om diplomeringarna.
  • Ett regionalt, nationellt och internationellt nätverk av diplomerade kommuner och regioner med möjlighet att utbyta erfarenheter.
  • Intranät för resurser, utbyte av goda exempel och kommunikation med varandra och med Fairtrade Sverige.
  • Stöd i det strategiska arbetet med hållbar handel och etisk konsumtion.
  • Hjälp i offentlig upphandling och vägledning för att ställa hållbarhetskrav.
  • Verktyg och underlag för informations-, kommunikations- och engagemangsarbete.
  • Omvärldsbevakning kring etisk konsumtion och hållbar handel i Sverige och övriga världen.

För frågor och stöd kontakta fairtradecity@fairtrade.se.

Vi leder arbetet tillsammans

Arbetet med Fairtrade City och Fairtrade Region leds av en nationell samverkansgrupp med representanter ifrån sju diplomerade kommuner, en region och Fairtrade Sverige. Syftet med gruppen är att föra en dialog om arbetet med Fairtrade City och Fairtrade Region för kvalitetssäkring och kontinuerlig utveckling av diplomeringarna, samarbeten, nätverkande och stöd.

Handbok för Fairtrade City och Fairtrade Region

Denna handbok är till för er som är delaktiga i Fairtrade City- eller Fairtrade Region-arbetet eller vill veta mer om diplomeringarna.

Läs mer i vår ”Handbok för Fairtrade City och Fairtrade Region” eller beställ handboken i tryckt format.