Vårt stöd till er

Vi kan erbjuda koncept, nätverk och stöd i arbetet för alla som är engagerade i en Fairtrade City eller Fairtrade region.

Diplomerade kommuner och regioner får tillgång till:

  • Titeln Fairtrade City respektive Fairtrade region, som tydligt visar på ett aktivt engagemang och arbete med flera av målen i Agenda 2030 inom kommunen eller regionen. 
  • Ett nationellt och internationellt nätverk av diplomerade kommuner och regioner.
  • Hjälp och stöd vid ansökan, uppföljning och förnyelse av diplomering.
  • Handbok för Fairtrade City och Fairtrade region.
  • Intranät för resurser, utbyte och kommunikation med varandra och med Fairtrade Sverige.
  • Kommunikationsstöd och underlag för beslut.
  • Stöd i arbetet med offentlig upphandling.
  • Verktyg och underlag för informationsarbete.
  • Omvärldsbevakning kring rättvis handel och etisk konsumtion i Sverige och övriga världen.

För frågor och stöd, kontakta fairtradecity@fairtrade.se

Koncepten vidareutvecklas

Just nu pågår ett 2-årigt projekt där vi vidareutvecklar koncepten för Fairtrade City och Fairtrade region. Utvecklingen gör vi tillsammans med en referensgrupp med representanter för diplomerade kommuner och regioner.

Handbok för Fairtrade City och Fairtrade region

Denna handbok är för er som är delaktiga i Fairtrade City- eller Fairtrade region-arbetet – som är med i styrgruppen eller är involverade på andra sätt. Den är även användbar för dig som vill veta mer om diplomeringarna.