Kommun

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Detta är Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Processen inför Fairtrade City-diplomering

Vem som helst, såväl medborgare som politiskt förtroendevalda, frivilligorganisationer eller företagsrepresentanter, kan eng…

Ansök om att bli en Fairtrade City

Här har vi samlat allt för dig som vill göra en ansökan om att bli en Fairtrade City.

Detta är Fairtrade region

Fairtrade region är en diplomering för regional samverkan kring rättvis handel och etisk konsumtion.

Ansök om att bli en Fairtrade region

Här har vi samlat allt för dig som vill göra en ansökan om att bli en Fairtrade region.

Social hållbarhet – ställ krav i offentlig upphandling

Att ställa sociala och etiska krav i offentlig upphandling är viktigt för att kommuners och regioners konsumtion inte ska led…

Förnya ansökan – 2019

Ska ni lämna in en stor eller liten förnyelseansökan?