Processen inför Fairtrade City-diplomering

Vem som helst, såväl medborgare som politiskt förtroendevalda, frivilligorganisationer eller företagsrepresentanter, kan engagera sig för att ansöka om Fairtrade City-diplomering. En viktig förutsättning för ett långsiktigt Fairtrade City-engagemang är samarbete och bred förankring hos olika aktörer i samhället.

Ansökan om Fairtrade City-diplomering kan göras löpande till Fairtrade Sverige, 15 juni – 15 augusti undantaget. Handläggningstiden är cirka tre veckor.

Ladda gärna ner Fairtrade City-ansökan tidigt i processen som ger vägledning inför ansökan.

Fairtrade City logotypen

Fairtrade City logotypen

Detta är punkter man kan börja med:

  • Försök samla intresserade personer från nedanstående grupper
  • Kontakta någon ambassadör eller annan engagerad för Fairtrade som kan föreläsa för er på en första träff
  • Gå igenom kriterierna tillsammans
  • Bestäm vem som ska göra vad, inför kartläggningen
  • Ladda ner de två mallarna för ansökan
  • Bilda en interrimstyrgrupp av representanter från olika grupper. En Fairtrade City leds av en styrgrupp som ska representera hela lokalsamhället. En person från kommunen utses som kontakt till Fairtrade Sverige. En annan utses till ordförande samt ytterligare en person utses som kontakt för lokalt ambassadörsnätverk.

Processen för att ansöka om Fairtrade City-diplomering

Medborgare i kommunen

Om initiativet tas på gräsrotsnivå finns förslag på hur man kan skicka in medborgarförslag/motion. Målsättningen bör vara att involvera politiker och tjänstemän från berörda förvaltningar, lokala organisationer samt den lokala handeln i så hög utsträckning som möjligt redan från början.

Politiker/upphandlare/tjänsteman

Om initiativet är politiskt bör målsättningen vara att involvera ideella krafter samt lokal handel. I kriterierna för Fairtrade City måste kommunen arbeta med både krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i den offentliga upphandlingen. För att bli diplomerad Fairtrade City måste det inom kommunen finnas möjlighet att såväl handla, som att fika schysst. Förslag på krav att ställa vid upphandling är till exempel kaffe & kakao, textilier & bomull och sportbollar. Läs gärna mer på Fairtrades sida om att ställa sociala krav i offentlig upphandling.

Handel och näringsliv

Inventera vilka som arbetar med CSR-policys för hållbar utveckling eller säljer Fairtrade-märkta produkter. Blomsterhandlare, dagligvaruhandel, hotell, caféer, restauranger, världsbutiker, föreningar, Fair Trade Shop med flera. Undersök hur utbudet ser ut i din kommun och skapa kontakter med lokala handlare.

Församlingar

Sveriges Kristna råd driver i samarbete med Fairtrade Sverige diplomeringen Kyrka för Fairtrade. Det finns många engagerade församlingsmedlemmar runt om i landet att samverka med.  Några av församlingarna har egen försäljning av rättvist handlade varor, läs mer här.

Medlemsorganisationer

Samverka med lokala representanter för Föreningen för Fairtrade Sveriges ca 40 medlemsorganisationer och undersök om det finns representanter i din kommun att samverka med. Medlemsorganisationerna hittar du här. 

Skolor

En samverkanspart kan också vara universitet, högskola eller folkhögskola om det finns i kommunen. Både anställda i skolor, elever på till exempel gymnasieskolan eller cafeterian kan vara samarbetspartner. Kanske några grundskolor arbetar aktivt med hållbar utveckling, med stöd av Fairtrades skolmaterial som bygger på läroplanerna. 

Ambassadörer

Fairtrade har utbildat ca 6000 ambassadörer i hela Sverige. Kanske finns det ett lokalt nätverk av ambassadörer där du bor? Många ambassadörer har lokala grupper exempelvis på Facebook. Det är lättare och roligare om man är fler som hjälps åt!