Detta är Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030. I mars 2019 är 63 kommuner Fairtrade City-diplomerade. Det innebär att mer än 5 miljoner invånare i Sverige bor i en Fairtrade City-diplomerad kommun.

Styrgruppen är navet i det lokala engagemanget för en mer rättvis handel i kommuner där konsumtion av rättvist handlade produkter, producerade i länder med utbredd fattigdom, är en del av lösningen. Styrgruppens sammansättning har en bred samhällelig mångfald från kommunen, lokala näringslivet och civilsamhället. Styrgruppen ansvarar gemensamt för att det samordnas och arrangeras informationsinsatser om rättvis handel samt att dokumentera dessa.

Fairtrade-City_SE_web

Fairtrade City-logotypen

Politiker och tjänstemän i styrgruppen ansvarar för att säkerställa kommunens målsättning och handlingsplan för hur man löpande ska öka sin konsumtion av produkter som både följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i den offentliga upphandlingen.

För att kunna möjliggöra samverkan inom kommunens geografiska område, krävs kännedom och kommunikation mellan olika aktörer. Dagligvaruhandeln och andra butiker, hotell, caféer, restauranger, kiosker, servicestationer, församlingar, Fair Trade Caféer och t ex idrottsföreningar som regelbundet säljer rättvis handel-produkter, svarar upp mot den ökade efterfrågan och är en del av det lokala Fairtrade City-engagemanget.

fairtrade-finspangs-kommun

Finspång diplomerades 6 juni 2016 av Fairtrades dåvarande generalsekreterare Magdalena Streijffert

Arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker* registrerar sig själva på Fairtrades hemsida under Fairtrade på jobbet. Arbetsplatserna ser över möjligheterna att löpande inkludera fler Fairtrade-märkta produkter.

Resurser för Fairtrade City

Klicka här för att hitta verktyg och resurser för ert Fairtrade City arbete (exempelvis frågor & svar, guider, kontaktuppgifter för Fairtrade City, powerpoints med mera).

Fler än 2000 diplomerade kommuner i världen bidrar

Fairtrade City bidrar till positiv förändring för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål 12, som säkerställer hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt mål 1 om att utrota all form av fattigdom överallt, är kärnan i Fairtrades verksamhet.

Diplomeringen är en förändringsprocess som uppmuntrar och motiverar till förändring och förbättring. Därför ingår också krav på att kontinuerligt vidareutveckla arbetet där lokal rättvis handel och etisk konsumtion gör skillnad globalt.

Engagemanget för Fairtrade City bidrar till att höja kunskapen och medvetenheten om etisk konsumtion bland kommunens invånare. Styrgruppen verkar för att synliggöra att kommunen är Fairtrade City-diplomerad liksom fler än 2000 kommuner i ett 30-tal länder.

Valdemarsvik-diplomering-Fairtrade-City

Delar av styrgruppen i Valdemarsvik, som diplomerades 4 juni 2016

Sedan Malmö diplomerades 17:e maj 2006 som Sveriges första Fairtrade City har fler än var fjärde svensk kommun ansökt om Fairtrade City-diplomering. Tillsammans med kommuner som London, Bryssel, San Francisco, New Koforidua, Kumamoto, Wellington, Helsingfors och Oslo gör de skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom att välja Fairtrade och rättvis handel.

Läs mer om Fairtrade City: