Detta är Fairtrade region

Fairtrade region är en diplomering för regional samverkan kring rättvis handel och etisk konsumtion som avgränsas geografiskt av region, landsting eller län. Diplomeringen innebär att den upphandlade enheten lever upp till kriterier för rättvis handel i offentlig upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt tillhandahåller ett utbud av Fairtrade-märkta produkter för de anställda. I juni 2018 är 4 regioner Fairtrade-diplomerade.


fairtrade-region-hewan-temesghen-kristina-jonang-mp

Diplomering av Västra Götalandsregionen. Kristina Jonäng, regionstyrelseledamot och ordförande i miljönämnden, tar emot diplom av Fairtrades generalsekreterare Hewan Temesghen.

Arbetet med diplomeringen förankras i regionfullmäktige, landstingsfullmäktige eller motsvarande och leds av en styrgrupp. Diplomeringen önskar motivera till ständig vidareutveckling för rättvis handel och etisk konsumtion. Därför krävs en kontinuerlig förbättring av information om och utbud av rättvist handlade produkter.

Processen inför Fairtrade region-diplomering

Såväl medborgare i en Fairtrade City inom regionen, politiskt förtroendevalda, fackliga organisationer med medlemmar i regionen/landstinget eller representanter för ledningen kan arbeta för att få regionen Fairtrade-diplomerad. En viktig förutsättning för ett produktivt och långsiktigt arbete är bred förankring hos aktörer i området. Målsättningen är att samverkan mellan parter inom regionen/landstinget som organisation tillsammans med lokala Fairtrade City-diplomerade kommuner tillsammans driver engagemanget och arbetet.

Diplomeringen Fairtrade region önskar motivera till ständig vidareutveckling för mer rättvis handel och etisk konsumtion. Därför krävs en kontinuerlig förbättring av information om och utbud av rättvist handlade produkter.

En diplomering innebär att ett arbete har påbörjats. Det gäller att löpande vidareutveckla arbetet och förbättra sina åtaganden. Styrgruppen ska regelbundet redovisa till Fairtrade Sverige sin målsättning, konsumtion och informationsaktiviteter. Den sista februari ska förnyelseansökan vara Fairtrade Sverige tillhanda och vartannat år är ansökan mer omfattande.

Resurser för Fairtrade region

Klicka här för att hitta verktyg och resurser för ert Fairtrade region arbete (exempelvis frågor & svar, guider, kontaktuppgifter för Fairtrade region, powerpoints med mera.

Läs mer om Fairtrade region: