Resurser för kommuner och regioner

Sociala krav i offentlig upphandling

Det är juridiskt möjligt att i praktiken visa sitt engagemang för hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 genom att s…

Förnya ansökan – 2019

Ska ni lämna in en stor eller liten förnyelseansökan?