Resurser för kommuner och regioner

Social hållbarhet – ställ krav i offentlig upphandling

Att ställa sociala och etiska krav i offentlig upphandling är viktigt för att kommuners och regioners konsumtion inte ska led…

Förnya ansökan – 2019

Ska ni lämna in en stor eller liten förnyelseansökan?