Förnya ansökan – 2019

Ska ni lämna in en stor eller liten förnyelseansökan?

Här hittar du en lista på vilka kommuner och regioner som ska göra stor respektive liten förnyelseansökan. Ansökningsformulären som används finns längre ner på denna sida. Ansökan skickas till fairtradecity@fairtrade.se senast 28 februari 2019.

Förnyelseansökan Fairtrade City

Diplomeringen Fairtrade City motiverar till ständig vidareutveckling av en mer rättvis handel och etisk konsumtion. För att uppnå detta krävs kontinuerlig förbättring av information, ökat utbud och konsumtion av rättvist handlade produkter och samverkan mellan olika aktörer.

Styrgruppens kontaktperson ansvarar för att en förnyelseansökan skickas in senast den sista februari varje år. Vartannat år är förnyelseansökan mer omfattande och då redovisas förändringar från de två senaste åren. I den mindre ansökan vartannat år redovisas endast vissa delar av Fairtrade City-kriterierna. Handläggningstiden är ca sex veckor.

Ansökningsformulär Fairtrade City

Årets Fairtrade City

Bland de  kommuner som gör en stor förnyelseansökan, och som lämnar in den i tid, kommer Årets Fairtrade City 2018 att utses.

Förnyelseansökan Fairtrade region

Styrgruppen ska regelbundet redovisa till Fairtrade Sverige sin målsättning, konsumtion och informationsaktiviteter. Den sista februari ska förnyelseansökan vara Fairtrade Sverige tillhanda och vartannat år är ansökan mer omfattande.

Ansökningsformulär Fairtrade region

Diplomeringsavgiften

Diplomeringsavgiften tas ut i samband med godkänd förnyelseansökan. Fastställande av antal invånare sker årligen under januari.

  • Kommuner med färre än 10 000 invånare debiteras 5000 kronor per år.
  • Kommuner med 10 000 – 29 999 invånare debiteras 10 000 kronor per år.
  • Kommuner med 30 000 – 59 999 invånare debiteras 15 000 kronor per år.
  • Kommuner med 60 000 – 99 999 invånare debiteras 20 000 kronor per år.
  • Kommuner med över 100 000 invånare samt Fairtrade-diplomerade regioner debiteras 25 000 kronor per år.

Ej inlämnad eller icke godkänd ansökan                                                         

Om ingen förnyelseansökan lämnas in, eller om ansökan inte är komplett och kriterierna inte uppfylls, så omdiplomeras inte kommunen/regionen.

En ny och fullständig Fairtrade City-ansökan eller Fairtrade region-ansökan kan göras igen, när som helst under året.