Meny

Konsumenternas krav ger effekt

Banankompaniet, som ingår i Saba-koncernen och ägs av Dole börjar i höst distribuera Fairtrade-märkta bananer med Doles varumärke. Den svenska marknaden är den första i världen där Dole gör det. Jag är övertygad om att det är ett resultat av det starka konsumenttyck som finns i Sverige.

Fairtrade-certifierade-bananer

Många svenska konsumenter är medvetna om problem på bananodlingar och i bananhandeln.

Något som inte minst de uppmärksammade filmerna Bananas!* och Big Boys Gone Bananas bidragit till. Låga löner och bristande organisationsrätt; monokultur, med skadeangrepp och en ond spiral av bekämpningsmedel som följd är några av utmaningarna. Både människor och miljö far illa. Grunden i problemen är fattigdom. En hållbar och jämlik handel kan bara skapas när människor har råd att försörja sin familj och har möjlighet att investera och planera för sin framtid.

Samtidigt är bananer en fruktansvärt populär och omtyckt produkt av konsumenter, innebär arbetstillfällen och är en viktig handelsvara för många länder med utbredd fattigdom. Det är uppenbart att vi kommer fortsätta odla, handla och äta bananer även i framtiden. Men spelreglerna måste förändras. Fairtrades ambition är att göra det genom konsumenternas påtryckningar och ökat ansvar hos företagen som handlar och säljer bananer.

Många konsumenter har idag ett bristande förtroende för de stora bananföretagen.

Samtidigt kontrolleras 70 % av bananhandeln av fem stora företag. Om vi vill skapa förändring måste det ske även inom dessa företag. Som oberoende produktmärkning utesluter Fairtrade inga företag och märker produkter från en bredd av både stora och små företag.

Det ger konsumenter möjlighet att välja Fairtrade-märkta produkter utifrån sina preferenser. Fairtrade-märkningen innebär att de produkter som bär märket kommer från Fairtrade-certifierade odlare och har handlats enligt de internationella Fairtrade-kriterierna. Fairtrade-märkningen får aldrig kopplas samman med ett företags övriga produktutbud eller företagets verksamhet i övrigt. Därför är det viktigt att konsumenter tittar efter Fairtrade-märket när de handlar.

Att välja en banan med Fairtrade-märket innebär stabilare priser och en extra premie till odlare och anställda.

Dessutom innebär det att de internationella Fairtrade-kriterierna om arbetsvillkor, som baseras på ILOs kärnkonventioner, måste följas och att de farligaste kemikalierna är förbjudna. Noggranna kontroller görs av de certifierade bananodlingarna och att handelskriterierna efterföljs i hela handelskedjan.

Även om det bara är några av Doles bananer som kommer att vara Fairtrade-märkta till en början, så är det ett första steg. Att Dole börjar distribuera Fairtrade-märkta bananer under eget varumärke ökar utbudet och tillgängligheten för Fairtrade-märkta bananer i Sverige. Det ger fler konsumenter och återförsäljare möjlighet att välja Fairtrade-märkta bananer.

I dag är bara 6,2 % av de bananer som säljs i Sverige Fairtrade-märkta.

Det placerar oss långt efter flera andra länder. I Schweiz är mer än hälften av alla bananer Fairtrade-märkta, i England mer än var fjärde banan. Anledningen är att flera av dagligvarukedjorna i England och Schweiz bara säljer Fairtrade-märkta bananer. För att Sverige ska nå dit måste också svenska återförsäljare ta ett större ansvar och sluta sälja icke certifierade bananer.

När de stora leverantörerna och varumärkena börjar med Fairtrade blir det ännu lättare. Dessutom finns det ett stort stöd för det hos konsumenterna. Nu är bara frågan, vilken svensk butikskedja blir först?

/Helena Markstedt, tidigare generalsekreterare

Dela