Fairtrade City / Utbildning & engagemang

Anneli Örtqvist

Roll: Projektledare Fairtrade City och Fairtrade region
Fairtrade City / Utbildning & engagemang

Johanna Lidholm

Roll: Projektledare Fairtrade City och Fairtrade region