Engagemang & Påverkan / Fairtrade City

Anneli Örtqvist

Roll: Projektledare Fairtrade City och Fairtrade region
Engagemang & Påverkan / Fairtrade City

Johanna Lidholm

Roll: Projektledare Fairtrade City och Fairtrade region