Kommunikation

Ann-Katrin Persson

Roll: Grafisk formgivning
Kommunikation

Anna-Katarina Kylliäinen

Roll: Kampanjansvarig
Kommunikation

Fabian Sturm

Roll: Innehållsproducent
Kommunikation

Frida Enroth

Roll: Digital kommunikatör
Kommunikation

Ingrid Arinell

Roll: Pressansvarig
Kommunikation

Marika McAlevey

Roll: Kommunikatör