Kommunikation

Ann-Katrin Persson

Roll: Grafisk formgivning
Kommunikation

Anna-Katarina Kylliäinen

Roll: Kampanjansvarig
Kommunikation

Frida Enroth

Roll: Digital kommunikatör
Kommunikation

Marika McAlevey

Roll: Kommunikatör
Kommunikation

Pontus Björkman

Roll: Opinionsbildningsansvarig