Ledning & ekonomi

Annamaria Dahlöf

Roll: Kommunikationschef
Företag / Ledning & ekonomi

Cecilia Ceder

Roll: VD
Företag / Ledning & ekonomi

Daniel Sommerstein

Roll: Operativ chef, Licensiering och Admin
Ledning & ekonomi

Elinor Nordquist

Roll: Chef för påverkan och engagemang
Ledning & ekonomi

Hewan Temesghen

Roll: Generalsekreterare (föräldraledig)
Ledning & ekonomi

Ola Höiden

Roll: Tf generalsekreterare
Ledning & ekonomi

Peter Hansson

Roll: Ekonomiansvarig