Emelie Lejonklou Hägg

Emelie Lejonklou Hägg

Emelie är kampanjassisten och arbetar med att stötta kampanjansvarig i det övergripande kampanjarbetet. Hon tar bland annat fram kampanjmaterial och uppdaterar våra webbplatser men kampanjinformation.

Kontakt:

E-post: emelie.lejonklou.hagg@fairtrade.se
Telefonnummer: +46 8 1220 89 22