Felicia Junger

Felicia Junger

Felicia projektleder arbetet med föreningens medlemsorganisationer.

Kontakt:

E-post: felicia.junger@fairtrade.se
Telefon: 08-12208912