Frida Enroth

Frida Enroth

Frida projektleder arbetet med webb och sociala medier och ansvarar för den digitala strategin.

Kontakt:

E-post: frida.enroth@fairtrade.se
Telefonnummer: +46 8 1220 89 15