Meny

Kwame Banson – Fairtrade Africa

”Det är väldigt viktigt att du som konsument förstår vilken skillnad Fairtrade gör. Jag ser hur Fairtrade-premien gör skillnad för odlare och anställda, men även för samhället.”

Kwame-banson-Fairtrade-Africa

Kwame Banson – Member and partnership Manager, Fairtrade Africa

Kwame Banson är 54 år, han har en son och bor i Accra i Ghana. Han arbetar på Fairtrade Africa – West Africa Network och har de senaste fem åren arbetat med att bygga upp och driva det Västafrikanska nätverket för Fairtrade-certifierade producenter. Kwame berättar att en av de viktigaste arbetsuppgifter han har är att se till att producenternas röster hörs och har inflytande.

Enligt Kwame är en av de största fördelarna med Fairtrade den utveckling som sker i samhällen där Fairtrade-certifierade plantage och kooperativ finns.

Genom en Fairtrade-premie, som odlare och anställda själva beslutar om hur den används, får de möjlighet att utveckla samhället de bor i. Fairtrade är därför enligt Kwame den bästa strategin för att motverka fattigdom och skapa en hållbar produktion.

Enligt Kwame är Fairtrade-premien nyckeln till en hållbar produktion i Västafrika. Han berättar att i Ghana används premien mest till att bygga skolor, att betala skolavgifter för anställda och odlares barn och att utveckla sjukvården. Han berättar hur han ser att detta som mycket viktiga steg för att människor i dessa byar själva kan ta sig ur fattigdom.

Användningen av Fairtrade-premien kommer därför inte bara odlare och anställda inom Fairtrade till del, utan också alla som bor i det berörda samhället. Att använda premien till att bygga sjukhus och skolor och utbilda lärare och sjukvårdspersonal gör att fler barn i byn får möjlighet till bra utbildning och sjuka får vård i tid.

En av de Fairtrade-certifierade plantagen i Ghana har med sina premiepengar byggt och driver ett sjukhus i en by där många av de anställda bor. På sjukhuset finns en förlossningssal med rätt utrustning och med utbildad personal. Genom denna enkla åtgärd har barnadödligheten minskat dramatiskt.

Kwame återkommer till att det mest effektiva man som enskild person kan göra är att helt enkelt köpa Fairtrade-märkta produkter. Då kan man vara säker på att människorna löser de problem som finns på plats.

– Fairtrade är en strategi för att bekämpa fattigdom, och som jag ser det är Fairtrade det mest effektiva sättet att komma åt kärnan av problemet. Det är väldigt viktigt att du som konsument förstår vilken skillnad Fairtrade gör. Jag ser hur Fairtrade-premien gör skillnad för odlare och anställda, men även för samhället.

Dela