Det börjar med Fairtrade

Alla vill kunna leva på sitt arbete, alla vill få sina rättigheter tillgodosedda och ha inflytande över sitt eget liv. Här spelar handel och ekonomisk tillväxt en viktig roll, men inte utan schyssta spelregler.

Därför finns Fairtrade, en oberoende certifiering som genom kontroller och kriterier för hållbar utveckling ger människor i länder med utbredd fattigdom möjlighet att, med egen kraft, förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrade bidrar till att odlare och anställda får bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring – och en möjlig väg ut ur fattigdomen.

Långa, hårda arbetsdagar och löner som inte går att leva på. Så ser verkligheten ut för många av de miljoner människor som står bakom produkterna vi konsumerar varje dag.

Att ha ett arbete leder inte automatiskt till att människor tar sig ur sin fattigdom. Osäkra anställningar och dåliga villkor kan snarare skapa hinder för utveckling, inte minst då lönen är så låg att barnen tvingas arbeta istället för att gå i skolan.

Genom Fairtrade får odlare och anställda en tryggare försörjning, mer utbildning och ökade resurser till omtanke om miljön. Det börjar med Fairtrade!

Fairtrade – förändring och förutsättningar för utveckling

Försörjning:

Fairtrade ger certifierade odlare i länder med utbredd fattigdom tillgång till en större internationell marknad, möjlighet till ökad försäljning och därmed en tryggare försörjning. Kriterierna innebär inte bara krav på långsiktiga handelsavtal, utan också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran och en Fairtrade-premie för investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.

Albert-Guébré-kakaoodlare-Elfenbenskusten-Det-börjar-med-Fairtrade

Albert Guébré, kakaoodlare, Elfenbenskusten

”När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård Och utbildning till mina barn och kan försörja min familj bättre.”

Utbildning:

Genom Fairtrade får odlare och anställda samt deras familjer en tryggare försörjning vilket gör att barnen kan gå i skolan istället för att arbeta. Fairtrade-premien används ofta till stipendier för högre utbildning. Samtidigt ges odlarna stöd och utbildning i bland annat jämställdhetsfrågor och demokratiutveckling.

José-Joaquin-Santana-kaffeodlare-Dominikanska-republiken

José Joaquin Santana, kaffeodlare, Dominikanska republiken

”Genom Fairtrade och mer kunskap kunde vi börja med ekologisk odling och ta hand om jorden.
José Joaquin Santana, kaffeodlare, Dominikanska republiken.”

Miljöhänsyn:

Fattigdomsbekämpning och klimatarbete hänger ihop. Om det är svårt att få pengarna att räcka till mat på bordet, riskerar omtanken om miljön att komma i sista hand. Genom Fairtrade får odlare och anställda viktiga verktyg för att minska sin miljöpåverkan och hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Ökade intäkter genom Fairtrade-försäljningen gör det också möjligt för ännu fler att ställa om till ekologisk odling.

Det-börjar-med-Fairtrade-affischer

Det börjar med Fairtrade – affischer

Över 1,6 miljoner odlare och anställda och deras familjer i Asien, Afrika och Latin- och Sydamerika drar nytta av försäljningen av Fairtrade-certifierade råvaror. Här kan du läsa mer om Fairtrade-certifierade producenter. Det finns också många filmer som där Fairtrade-certifierade odlare berättar om dina erfarenheter av Fairtrade på vår Youtube-kanal.