Frågor & Svar

På den här sidan hittar du svar på flera vanligt förekommande frågor om Fairtrade. Sortera genom kategorierna nedan och klicka på frågorna för att få fram svaren.

Visa:

Visar: Fairtrade & ekologiskt

Hur stor andel av de Fairtrade-certifierade produkterna är ekologiska?

I Sverige är 67 procent av Fairtrade-märkta produkter även ekologiskt certifierade.

På grund av det starka globala intresset för miljöfrågor kan man anta att den totala andelen Fairtrade-produkter som är ekologiskt certifierade kommer att fortsätta växa även globalt. I dag finns inga siffror på totala mängden ekologiska Fairtrade-produkter globalt eftersom andelen varierar så mycket mellan olika produktgrupper och länder. Kontakta oss för att få veta mer om respektive produktgrupp.

Hur fungerar den ekologiska prisdifferentialen?

Den ekologiska prisdifferentialen innebär att producenter som också innehar en ekologisk certifiering (t.ex. KRAV) får ett påslag utöver minimipriset.

Detta fungerar som ett incitament för Fairtrade-certifierade producenter att ställa om till ekologisk produktion. Meningen med differentialen är att den ska täcka de extra kostnader producenten har för att producera en Fairtrade-märkt vara som också är ekologiskt certifierad. Detta får producenten alltså utöver minimipriset och premien.

Vad är skillnaden mellan KRAV och Fairtrade?

Fairtrade är ingen renodlad miljömärkning, även om det finns omfattande kriterier som rör miljöhänsyn och stimulerar till ekologisk produktion (bland annat den ekologiska prisdifferentialen).

Dessa miljökrav och incitament bidrar till att en stor del av de Fairtrade-märkta produkterna också är ekologiskt certifierade.