Frågor & Svar

På den här sidan hittar du svar på flera vanligt förekommande frågor om Fairtrade. Sortera genom kategorierna nedan och klicka på frågorna för att få fram svaren.

Visa:

Visar: Kostnader & betalningsströmmar

Vad är det för skillnad mellan Fairtrade och bistånd?

Till skillnad från bistånd och bidragsgivande handlar Fairtrade om att, genom handel och entreprenörskap, ge människor möjligheten att själva kunna påverka sin livs- och arbetssituation.

Fairtrade handlar om marknadskrafter, om utbud och efterfrågan, utifrån schyssta villkor.

Vad kostar en Fairtrade-licens?

Licenstagare är de företag som marknadsför och säljer Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden, t.ex. Löfbergs Lila, Arvid Nordquist, Kung Markatta och Sackeus.

Dessa företag uppfyller de internationella Fairtrade-kriterier som gäller för handelsaktörer och betalar för rätten att använda certifieringsmärket på sina produkter. Avgiften är rörlig och ligger på ca en procent av konsumentpriset.

Vad betalar producenten för att vara Fairtrade-certifierad?

Från och med 2004 tar Flocert ut en avgift av producentorganisationen som täcker den administrativa kostnaden för en ansökan av ett certifikat eller förnyelse av ett certifikat, samt kostnad för kontroller.

Kostnaden varierar beroende på hur många medlemmar som ingår i producentorganisationen samt antalet certifierade råvaror. I genomsnitt består en producentorganisation av drygt 1250 medlemmar, vilket ger en årlig kostnad på cirka 35 kr per odlare (eller familj). Ju fler medlemmar, desto lägre kostnad per odlare, och vice versa.

Certifieringsavgiften är för de allra flesta producentorganisationer en mindre investering i relation till de vinster och fördelar, som kommer med tillgången till en internationell marknad för Fairtrade-produkter. Med certifieringen får producentorganisationen även del av Fairtrades stödtjänster, såsom utbildning och producentstödsprogram.

Fairtrade-certifieringen är frivillig och ser odlarna att det kostar mer än vad de tjänar så kan de lämna certifieringen.

Hur mycket mer betalt får en kaffeodlare som säljer sitt kaffe som Fairtrade-märkt?

Det går inte att ge ett exakt svar på den frågan. Kaffepriset på världsmarknaden sätts på stora kaffebörser i London och New York, där priserna ständigt går upp och ner.

Den avgörande skillnaden mellan Fairtrade-certifierad och konventionell odling är att kriterierna för Fairtrade syftar till att odlaren ska få ett minimipris, en lägstanivå, som täcker produktionsomkostnaden.

Om kaffebörsen faller ökar skillnaden i den betalning en Fairtrade-certifierad odlare får jämfört med en konventionell odlare. Det blir då, relativt sett, ”extra lönsamt” att sälja sin råvara som Fairtrade-märkt. Men även då världsmarknadspriset stiger lönar det sig att vara certifierad, genom att Fairtrades minimipris alltid ligger ovan eller i linje med världsmarknadspriset. Utöver minimipriset ligger också premien och den ekologiska prisdifferentialen.

Hur finansieras Fairtrade Sverige? Tar Fairtrade ut någon vinst?

Fairtrade Sverige AB finansieras genom licensintäkter. De intäkter som bolaget har används i arbetet med att utöka antalet licenstagare och utbudet av Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden.

Det inkluderar även kampanjarbete, trycksaker och annat informationsarbete. Utöver detta, går även delar av intäkterna till Fairtrade Internationals arbete med kriterieutveckling och stöd till odlare och anställda.

Föreningen för Fairtrade är en ideell förening som får sina intäkter från medlemsorganisationer och projektmedel från bland annat Konsumentverket, Sida och Postkodlotteriet. Dessa medel går till informationsspridning och att öka kunskapen om Fairtrade gentemot konsumenter. De pengar som inte används efter projektens utgång betalas tillbaka till respektive bidragsgivare.

Kan man lita på att pengarna ”hamnar rätt”?

När du som konsument köper en Fairtrade-märkt produkt har odlaren redan fått betalt, direkt av företaget som importerar råvaran.

Fairtrade administrerar alltså aldrig själva betalningsströmmarna mellan köpare och säljare. Däremot kontrollerar Flocert att betalningar, volymer och leveranser följer köpeavtal och internationella Fairtrade-kriterier.

Vad kostar en Fairtrade-märkt produkt?

Fairtrade menar att handel och konkurrens inte får ske till priset av att mänskliga rättigheter kränks. Dessutom måste odlaren få en betalning som täcker kostnaderna för en hållbar produktion.

Fairtrade-märkta produkter är ofta något dyrare än en motsvarande konventionell produkt. Detta beror bland annat på att Fairtrade-kriterierna syftar till att odlarna som lägst ska få ett minimipris vid försäljningen av råvaran, som täcker produktionskostnaden.

Dessutom får odlarna en Fairtrade-premie – ett ekonomiskt tillskott utöver försäljningspriset – som används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och produktivitetsförbättringar. Kriterierna motverkar även barnarbete och diskriminering samt främjar demokratiutveckling och miljöhänsyn.

Men det slutgiltiga priset gentemot konsument sätts alltid av marknaden, utifrån utbud och efterfrågan. Ju större kvantiteter som säljs, desto lägre blir priset gentemot konsument, och vice versa. Detta gäller även för en Fairtrade-märkt produkt – lägre volymer ger en högre styckkostnad. För t.ex. kaffe kan dessutom prisskillnaden ibland bli extra stor, då konventionellt kaffe ofta är en prissänkt lockvara i butiken. Per kopp handlar det dock bara om ca 15-20 öres skillnad.