Frågor & Svar

På den här sidan hittar du svar på flera vanligt förekommande frågor om Fairtrade. Sortera genom kategorierna nedan och klicka på frågorna för att få fram svaren.

Visa:

Visar: Om kontrollen

Vad händer om odlaren inte uppfyller kriterierna?

En Fairtrade-certifierad producentorganisation som inte uppfyller fastställda kriterier får en anmärkning och krav på rättelse inom en specificerad tidsperiod.

Vid upprepade misslyckanden med att rätta till noterade missförhållanden blir producentorganisationen av med sin certifiering. I första hand försöker man dock komma till rätta med de problem som finns. Vissa anmärkningar av allvarlig karaktär ger dock underlag för omedelbar ”avstängning”. Om en producentorganisation misstänks för att inte leva upp till kriterierna kan det också bli tal om en oanmäld inspektion och mer omfattande utredningar.

Vad är Flocert?

Flocert är ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ansvar för inspektioner och certifiering av producentorganisationer och exportörer/importörer.

Inspektionerna utförs av ca 120 inspektörer från Flocert, av vilka drygt 100 är inriktade mot kontroll av just producent-organisationerna. Flocert följer ISO17065-standard, dvs. den ledande kvalitetsnormen som gäller för certifieringsorganisationer. Detta innebär bland annat att verksamheten är oberoende och transparent samt att detta kontrolleras av en tredje part.

Hur går kontrollen till?

För att en producentorganisation ska kunna bli Fairtrade-certifierad måste kärnkriterierna uppfyllas (vissa kärnkriterier efter 1-3 år).

Efter att den initiala inspektionen är genomförd och godkänd av certifieringsorganet Flocert startar en treårig certifieringscykel med kontroll av att kriterierna uppfylls samt krav på gradvisa förbättringar enligt utvecklingskriterierna.

Det finns två typer av kontroller:

  1. Kontroll av dokumentation, såsom köp- och betalningsdokument, för företagen i handelskedjan.
  2. Fältkontroll, som innebär besök hos producenten och genomgång av verksamheten. Även företagen som hanterar råvaran fram till att slutprodukten är förpackad och märkt för konsument måste genomgå en fysisk inspektion. Beroende på olika faktorer sker kontrollen mellan en och tre gånger per treårscykel.