Frågor & Svar

På den här sidan hittar du svar på flera vanligt förekommande frågor om Fairtrade. Sortera genom kategorierna nedan och klicka på frågorna för att få fram svaren.

Visa:

Visar: Produkter

Är alla Fairtrade-märkta produkter spårbara?

Fairtrade har spårbarhet på alla produkter som är Fairtrade-märkta. Detta gäller till 100 procent i fråga om dokumenterad spårbarhet. När du som konsument köper en Fairtrade-märkt produkt, kan du vara säker på att en Fairtrade-certifierad odlare också har fått motsvarande kvantitet råvara såld, utifrån specificerat minimipris och premie.

För majoriteten av de produktgrupper som Fairtrade har kriterier för, såsom bananer, färsk frukt, kaffe, blommor, vin, nötter, ris, örter med flera, finns även krav på fysisk spårbarhet. Det innebär att den Fairtrade-certifierade råvaran är markerad och hålls åtskild från icke Fairtrade-certifierad råvara i varje fas av produktions- och tillverkningsprocessen, från skörd till butikshyllan.

Fysisk spårbarhet införlivades som ett uttryckligt krav genom hela handelskedjan i Fairtrades generella kriterier 2009. Men det var redan då uppenbart att fysisk spårbarhet var problematiskt för odlare inom produktgrupperna rörsocker, fruktjuice, kakao och te, där odlarna saknar kontroll över bearbetningsprocessen. Det genomfördes då omfattande konsultationer med en lång rad producenter och handelsaktörer, vilket ledde fram till en nödvändig omprövning av tidigare beslut.

Istället för att utesluta de fyra produktgrupper som inte har möjlighet att leverera 100 procent fysisk spårbarhet, vilket skulle innebära att tusentals odlare skulle förlora sina försörjningsmöjligheter, fattades ett beslut om att undantag skulle ges för dessa produktgrupper. Däremot ställs det krav på dokumenterad spårbarhet (massbalans). Det innebär att kvantiteten såld Fairtrade-certifierad råvara kontrolleras genom handelskedjan och garanterar att odlaren av det Fairtrade-certifierade teet, sockret, kakaon eller juicefrukten har fått motsvarande mängd råvara såld i enlighet med Fairtrades kriterier och att de har fått 100 procent  av de fördelar Fairtrade-certifieringen medför.

Målsättningen är dock att på sikt kunna garantera fysisk spårbarhet även för dessa produktgrupper.

Kan en produkt med många olika ingredienser vara Fairtrade-märkt?

För Fairtrade-märkta ”sammansatta produkter”, t ex glass eller chokladkakor, är regeln att allt som finns att tillgå som Fairtrade-certifierade ingredienser i en produkt också ska vara det, t.ex. socker och vanilj i vaniljglass.

Ytterligare en regel är att minst 20 procent av ingredienserna i en sammansatt produkt ska vara Fairtrade-certifierade för att man ska kunna märka produkten. Vätska som utgör minst 50 procent av produkten kan exkluderas från uträkningen.

I produkter beståendes av en­dast en råvara, t ex kaffe och vin, är alltid 100 procent av råvaran certifierad i enlighet med inter­nationella Fairtrade-kriterier.

Med start 2014 lanserades Fairtrades råvaruprogram (Fairtrade Sourcing Programs), som komplement till befintlig Fairtrade-märkning och med fokus på bomull, kakao och socker. Detta råvaruprogram sätter fokus på den Fairtrade-certifierade råvaran och på ökade försäljningsvolymer för producenten, utifrån befintliga kriterier och kontrollsystem, men utan att slutprodukten blir Fairtrade-märkt och därmed utan Fairtrade-märkningens krav på att allt som kan vara Fairtrade-certifierat i produkten ska vara det.

Ett företag kan alltså genom råvaruprogrammet välja att köpa upp endast en Fairtrade-certifierad råvara, för t ex en hel produktserie eller för en mer generell hållbarhetssatsning, varpå detta sedan kommuniceras genom ett programmärke för den specifika råvaran. Genom råvaruprogrammet får producenten fler potentiella köpare och fler försäljnings­kanaler för råvaran.

Varför finns det inte fler Fairtrade-märkta produkter?

Fairtrade International driver arbetet med att ta fram kriterier för nya Fairtrade-märkta produktgrupper. Att ta fram kriterier samt säkerställa att dessa verkligen gynnar producenten är ett mycket resurs- och tidskrävande arbete.

Från början fokuserade Fairtrade International på produktgrupper inom livsmedelssektorn, som kaffe och te. De senaste åren har dock intresset ökat för produkter som inte är livsmedel, så kallade ”non-food”-produkter.

Exempelvis blev kriterierna för fotbollar färdigställda 2002, kriterierna för bomull 2004, och under 2010 blev kriterier för guld färdigställda. Just nu fokuserar Fairtrade International och Fairtrade Sverige särskilt på att öka efterfrågan och försäljningen för befintliga produktgrupper.

Vilka produkter finns att köpa?

Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta varor att välja bland, t.ex. kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung.

Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, guld, sportbollar, hudvård och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull. Du hittar Fairtrade-märkta produkter i de flesta livsmedelsbutiker, men också på hotell, restauranger, caféer och andra ställen där det säljs mat och dryck.

I vår produktdatabas kan du söka bland det utbud av Fairtrade-märkta produkter som finns idag.