Fairtrade internationellt

Fairtrade International är den internationella paraplyorganisationen som utvecklar kriterier och samordnar arbetet som sker inom ramen för Fairtrades producentnätverk och de nationella märkningsorganisationerna. Fairtrade Sverige är Sveriges representant inom Fairtrade International.

Fairtrade International bildades år 1997 och förenar idag 21 nationella Fairtrade-organisationer och 9 marknadsorganisationer, som arbetar med märkning och marknadsföring av Fairtrade-märkta produkter, samt tre producentnätverk som representerar Fairtrade-certifierade producentorganisationer i Latinamerika, Afrika och Asien. I dagsläget finns drygt 1 400 Fairtrade-certifierade producentorganisationer i totalt 73 länder. De omfattar cirka 8 miljoner odlare och anställda, inklusive deras familjer, som idag gynnas av Fairtrade-certifieringen.

ECOOKIM-scr

Kakaoodlare från byn Woroyiri, från regionala kooperativet ECOJAD, Foto: Eric St-Pierre

Fairtrade Internationals kontor ligger i Bonn, Tyskland, och de arbetar med att utveckla de internationella Fairtrade-kriterierna, globala strategier för Fairtrades utveckling, organisera stödprogram för odlare och anställda samt samordna det arbete som sker lokalt i producentnätverk och i nationella Fairtrade-organisationer. Fairtrade International ägs och styrs till 50 procent av odlarna och 50 procent av märkningsorganisationerna. Hälften av rösterna i Fairtrade Internationals årliga generalförsamling innehas av producentnätverken respektive de nationella Fairtrade-organisationerna.

Producentorganisationer & nationella Fairtrade-organisationer

Kabngetuny Cooperative - Women in Coffee project, Kenya

Kvinnor som deltar i ett kaffeprojekt i Kenya på kooperativet Kabngetuny. Foto: David Macharia

Fairtrades tre producentnätverk representerar över 1 400 Fairtrade-certifierade producentorganisationer. De organiserar tillsammans över 1.6 miljoner odlare i 73 länder i Sydamerika, Afrika och Asien. Producentnätverkens tillhandahåller stöd för odlare och anställda genom lokala representanter vars uppgift är att ha en tät kontakt med producentorganisationer inom en viss region; att erbjuda information, råd och utbildning samt att hjälpa odlarna att leva upp till internationella Fairtrade-kriterier och hitta nya marknader för deras produkter.

De 21 nationella Fairtrade-organisationernas uppgift består i att arbeta med att öka utbudet och efterfrågan av Fairtrade-märkta produkter på marknaden

Kartan visar producentnätverken i Afrika, Asien och Sydamerika i grönt samt de nationella Fairtrade organisationerna i blått. Klicka på respektive världsdel för mer information. För att se de producentorganisationer som finns i respektive land – klicka på respektive producentnätverk.

Flocert – kontroll och certifiering

Flocert är ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO 17065-ackreditering och ansvarar för kontroll och certifiering. Kontrollen säkrar att Fairtrades internationella kriterier efterlevs av såväl producentorganisationer som exportörer och importörer. Flocert följer ISO 17065-standard, det vill säga den ledande kvalitetsnorm som gäller för certifieringsorganisationer. Detta innebär att verksamheten är oberoende och transparent samt att detta kontrolleras av en tredje part.