Fairtrade Sverige

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. Fairtrade Sverige består av en förening och ett bolag. Vårt gemensamma uppdrag består i att öka utbudet av och efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter i Sverige.

Det gör vi genom att:

  • licensiera Fairtrades certifieringsmärke till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier och skapa ett mervärde för dessa företag.
  • påverka detaljhandeln, återförsäljare och grossister att produktutveckla, utöka och marknadsföra sitt sortiment av Fairtrade-märkta produkter.
  • bilda opinion och sprida information med syfte att öka konsumentens kännedom och kunskap om Fairtrade.

Kort fakta om Fairtrade

 

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid

Fairtrade Sverige AB

Fairtrade Sverige AB har till uppgift att licensiera Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier och skapa ett mervärde för dessa företag. Bolaget har också i uppgift att påverka detaljhandeln, återförsäljare och grossister att produktutveckla, utöka och marknadsföra sitt sortiment av Fairtrade-märkta produkter.

Fairtrade Sverige AB leds av VD Morgan Zerne och ägs av Svenska Kyrkan och Landsorganisationen, LO. Fairtrade Sverige AB är formell medlem i Fairtrade International, som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

Fairtrade Sverige AB är en icke vinstdrivande organisation. Allt eventuellt överskott återinvesteras alltid i verksamheten, till exempel genom sänkta avgifter för licensiering och ökande bidrag till Fairtrade Internationals utveckling av kriterier och producentstöd.

Mer information:

Föreningen för Fairtrade Sverige

Föreningen för Fairtrade Sverige har till uppgift att sprida information och bilda opinion med syfte att öka konsumenters kännedom och kunskap om Fairtrade.

Föreningen leds av generalsekreterare Hewan Temesghen och har ett 40-tal medlemsorganisationer.

Föreningen för Fairtrade Sverige är innehavande av ett 90-konto och medlemmar av FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd). Det innebär att föreningen förbundit sig till ett antal kriterier och åtagande kring transparens och öppenhet.

Föreningens verksamhet finansieras i hög grad genom externt stöd från olika institutioner, organisationer och offentliga organ.

Under 2015 har föreningens intäkter huvudsakligen erhållits från följande fem finansieringskällor:

  • Allmänna Arvsfonden
  • Union to Union, finansierat av Sida
  • Konsumentverket
  • PostkodLotteriet
  • Regeringskansliet

Till detta kommer föreningens egna intäkter i form av till exempel medlemsavgifter, försäljning och betalda föreläsningar. Dessa utgör dock en mindre del av de totala intäkterna.

Mer information: