Meny

Lokalt engagemang i Eskilstuna för global hållbarhet

Eskilstuna är en kommun i framkant som satsat stort på hållbarhetsarbete och etisk hänsyn i offentlig upphandling. För andra gången får de nu utmärkelsen Årets Fairtrade City 2018 för sitt arbete starkt förankrat till Agenda 2030.

Fairtrade City är en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030. Sex kommuner: Eskilstuna, Karlstad, Luleå, Lund, Umeå och Uppsala har i år nominerats till utmärkelsen. Eskilstuna tilldelas nu utmärkelsen Årets Fairtrade City för sitt breda engagemang och samverkan med lokala aktörer i kommunen.

– Det känns fantastiskt att ta emot detta pris och att se att vi som kommun fortsätter vårt hållbarhetsarbete framåt i enlighet med Agenda 2030. Att satsa på en hållbar konsumtion är viktigt både för oss som kommun men också för de som är i början av handelskedjan, säger Marita Skog, utvecklingsdirektör på Eskilstuna kommun och med i Fairtrade Citys styrgrupp.

En kommun i framkant

Eskilstuna kommun diplomerades 2011 och har sedan dess satsat stort på hållbar upphandling i enlighet med Agenda 2030 och mål 12: hållbar konsumtion och produktion. Eskilstuna har även tidigare vunnit utmärkelsen 2013. Kommunen har skapat bred samverkan med olika lokala aktörer i de informationsaktiviteter som genomförts. Eskilstuna har en god representation i Fairtrade City styrgrupp ifrån både kommunen, civilsamhället och näringslivet. De har en föredömlig offentlig upphandling av rättvis handlade produkter och är även initiativtagare till ett regionalt samarbete mellan Fairtrade City i Mälardalsregionen.

– Att skapa en intern medvetenhet kring de globala målen är viktigt för att kunna implementera dem. Kommunens olika verksamhetsområden arbetar på olika sätt med att implementera vision 2030 och i det ingår arbetet med Agenda 2030. Vi har även anställt en hållbarhetsexpert som aktivt arbetar med hållbar upphandling och är med i Fairtrade Citys styrgrupp, säger Marita Skog.

Brett lokalt engagemang

Under året har Eskilstuna lyckats samla flertalet lokala aktörer i kommunen och genomfört engagemangs- och informationsaktiviteter vid återkommande event som Världsmiljödagen, Folk och Kultur, Barnens dag & cykeln dag och Springpride-festivalen. Föreläsningar, aktiviteter och filmvisning har hållits i en rad olika sammanhang som på ABF och Eskilstuna Folkhögskola. Alex Fridunger, 38 år, jobbar som lärare på folkhögskolan där rättvis handel är en del i ettåriga programmet Recycle Design.

– Här är samtal kring rättvis handel en naturlig del i kursen. Varje vecka ägnar vi en heldag åt diskussioner och frågeställningar kring olika aspekter av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Alla deltagarna går Fairtrades ambassadörsutbildning och får lära sig mer om på vilket sätt som Fairtrade och rättvis handel gör skillnad för producenterna bakom alla de produkter vi konsumerar. Det blir ett verktyg att påverka både sin egen omgivning och beslutsfattare att ställa om till mer ansvarstagande handel och konsumtion, säger Alex Fridunger.

Varför tycker du det är viktigt att arbeta med rättvis handel?

­­– Rättvis handel är ett sätt att påverka de mycket ojämna maktförhållanden som finns både mellan arbetare, producenter och inköpare såväl som mellan länder och regioner i världen. Att arbeta med frågor kring rättvis handel ger konkreta verktyg och strategier för att medvetandegöra orättvisor och missförhållanden såväl som vägar ut ur dessa. Det ger alternativ för den enskilde konsumenten såväl som möjligheten att vara en del av en global rörelse och verka för att nå FN:s globala mål, säger Alex Fridunger.

Hållbart arbete för framtiden

Eskilstuna kommun fortsätter resan framåt och ses nu som en kommun i framkant gällande hållbarhetsarbetet. Marita Skog tror att nätverket för Fairtrade-Citys i Mälardalsregionen kommer att spela en viktig del framåt för kommunen.

– Vi fortsätter arbeta med att förankra de globala målen och verka för en rättvis världshandel i den mån vi som kommun kan. Nätverket i Mälardalsregionen är ett viktigt forum där vi Fairtrade-Citys kan lära av varandra. Genom att ta stöd och få ett gemensamt tänk, blir det lättare att driva dessa viktiga frågor, säger Marita Skog.

Vad har du för tips till kommuner som vill komma längre i sitt hållbarhetsarbete?

– Att ha tydliga mål framåt och förankra kommunens arbete med de globala målen är viktiga steg. Det är också viktigt att ha koll på produkter som riskerar att kränka mänskliga rättigheter och se till hela handelskedjan. Utrota fattigdom är en stor fråga som kräver konkreta lösningar och hårt arbete. Ett lokalt arbete kan också bidra globalt, säger Marita Skog.

Läs mer om Fairtrade City här.

Dela