Mejl till regeringen #backaintenu

Be regeringen att stå fast vid sitt ord och säga ja till direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Nedan finns mejl att skriva under och skicka.

Skickas till: kn.registrator@regeringskansliet.se och statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Förslag på ämnesrad: Säg ja till CSDDD-lagstiftning! #backaintenu

Hej regeringen!

Jag är oroad över uppgifter om att den svenska regeringen planerar att backa – och säga nej till EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Jag skriver till er för att be er att hålla fast vid det ni tidigare sagt och säga ja till CSDDD.

Vi är många som ser att de frivilliga principerna om företags ansvar inte räcker. Hade de varit tillräckliga hade problemen med barnarbete, miljöförstörelse, brott mot urfolks rättigheter och avsaknad av levnadsinkomster och levnadslöner inte varit så omfattande. Gång på gång visar också opinionsundersökningar från olika länder i EU att vi medborgare vill se en sådan här lagstiftning.

Även stora svenska företag som IKEA, Volvo och Ericson välkomnar lagstiftningen och efterlyste i höstas en harmoniserad lagstiftning på EU-nivå i ett öppet brev till er ()

Om ni väljer att rösta nej finns det en risk att andra länder följer efter. Hela direktivet riskerar att falla om alltför många länder röstar emot!

Backar ni nu riskerar ni att allvarligt äventyra den lag som ska säkerställa att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat i sina värdekedjor.

Jag ber er att stå fast vid ert stöd till CSDDD och säga ja till en EU-gemensam lagstiftning som reglerar företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i COREPER

Med vänlig hälsning,

XX