Meny
Foto: James Robinson

Näthandla Fairtrade-rosor till skolavslutningen

Skolavslutningstider. Passa på att handla schysst producerade rosor till elever, lärare eller stolta föräldrar. Nu finns Fairtrade-rosor även online. 

När du väljer Fairtrade-märkta rosor visar du dubbel omtanke: om den som får rosen såväl som den som odlat den. Fairtrade-rosor finns numera i de flesta dagligvarukedjors butiker. Fem kedjor har dessutom gått över till att endast sälja Fairtrade-rosor. Det är ett viktigt ställningstagande i en bransch som annars kantas av låga löner, långa arbetsdagar och bristande tillgång till skyddsutrustning.

I coronatider är det många som väljer att handla online hemifrån. Hos flera blomsterhandlare kan du välja att handla online. Det är bara att surfa in på respektive hemsida och söka på Fairtrade, sedan kan du köpa rosor som levereras direkt till dörren till den du vill fira. Enkelt, schysst och coronasäkrat!

Följande butiker säljer Fairtrade-rosor online:

Höjda löner och renare vatten med Fairtrade

Fairtrade-märkningen på rosor innebär att anställda vid plantagerna i bland annat Östafrika och Latinamerika får som minst en lön i nivå med landets minimilön, men ofta betydligt högre. Lönen ska öka varje år med målet att på sikt kunna betala levnadslöner till alla Fairtrade-certifierade rosproducenter. Vid försäljning av rosorna betalas en premie också ut till en gemensam pott som de anställda vid plantagen bestämmer över tillsammans. Premien kan gå till investeringar i produktionen eller i lokalsamhället, till exempel till utbildning eller vattenrening. Fairtrade har också tydliga regler för vilka kemikalier som får förekomma på plantagen och hur dessa bör hanteras. Dessutom råder föreningsfrihet och förbud mot barnarbete.

För anställda vid plantagen Mount Meru i Tanzania har Fairtrade-certifieringen lett till 30 procent högre löner.

Vi har dragit nytta av de ökade lönerna, men det är mer än så. På grund av Fairtrade har mina barn och även min man kunnat gå i skolan och bygga på sin utbildning. Dessutom gynnas hela lokalsamhället från projekt som möjliggjorts genom Fairtrade, som till exempel de installationer för rent vatten som nu finns på plats i många av våra byar, säger Sirila Ion, anställd vid Mount Meru.

Dela