blogg / 16 jan 2018

Nya möjligheter för rooibos-odlare genom Fairtrade

I juni 2017 besökte en grupp elever från Röda Korsets Folkhögskola Kapstaden för att under tre veckor studera Fairtrade-producenter i Sydafrika. Rose-Marie Johansson, en av Fairtrade-ambassadörerna som deltog i kursen om Fairtrade och Etisk handel, har bloggat om sina möten med rooibos-odlare från kooperativet Heiveld.

I den lilla staden Nieuwoudtville finns kooperativet Heiveld som består av småskaliga odlare från ursprungsbefolkningen Khoisan som odlar Fairtrade-märkt Rooibos. Kooperativet bildades år 2000 och blev Fairtrade-certifierat 2003.

Under apartheidtiden i Sydafrika blev ursprungsbefolkningen Khoisan undanträngda och diskriminerade. De levde under fattiga och svåra förhållanden. Deras små gårdar med odlingar, getter och får gav inte mycket avkastning och de tvingades sälja sitt rooibos för underpris till större företag. Efter apartheids avskaffande påbörjades demokratisering och statliga landreformer för att omfördela mark till fattiga och marklösa. Det blev möjligt att gå ihop och starta kooperativ för att med gemensamma krafter skapa bättre förutsättningar för jordbruket.

Rooibos – en mångfacetterad buske

Rooibos är afrikaans och betyder röd buske. Rooibos kommer inte från den vanliga tebusken och är därför egentligen inte något te. Det är den så kallade järneks-busken (Aspalathus linearis) som används. Busken växer endast i Sydafrika och kan bara överleva i symbios med den inhemska vegetationen fynbos. Den förekommer mest som odlad, men finns också i vilt tillstånd. Rooibos har använts av ursprungsbefolkningen Khoisan under flera hundra år som medicinaldryck. I dag används den, förutom till te, även i hudvårdsprodukter och i matlagning.

Fairtrade-premien gör skillnad

Oompie Hendrik från Heiveld-kooperativet är kooperativets äldsta medlem. Innan kooperativet bildades arbetade varje odlare ensam vilket gjorde det svårt med investeringar till jordbruket. Medlemmarna i Heiveld-kooperativet säljer nu sin rooibos direkt till kooperativet utan mellanhänder och får därmed ett rättvisare pris. Den första Fairtrade-premien användes bland annat till att köpa in maskiner och bygga en tea-court, en anläggning där teet tillreds genom torkning och jäsning. Tack vare det kunde de börja producera sitt eget rooibos-te för export.

Innan Fairtrade var livet hårt på gården. Nu har vi råd att köpa verktyg och maskiner. Vi behöver inte arbeta med våra bara händer längre. Alla förbättringar kommer den yngre generationen tillgodo” – Hendrik, rooibos-odlare, Heiveld, Nieuwoudtville.

Hendrik, rooibosodlare

Henrik, Rooibosodlare från kooperativet Heiveld i Niewoudtville.

Satsningar för en bättre miljö

I staden Nieuwoudtville har Heiveld kooperativet två samarbetspartner: EMG, Enviromental Monitoring Group och Indigo Development & Change. De är två miljöorganisationer som på olika sätt arbetar med hållbar utveckling, klimatanpassning, ekonomisk och social rättvisa. De satsar på projekt för anpassning till det allt torrare klimatet, försöksodlingar med olika gödningar, komposttoaletter, isolering, regnvattentankar och klimatanpassad trädgårdsodling. Fairtrade-premien har här bland annat använts till att bekosta regnvattentankar ute på gårdarna.

 

Bever-Leigh, vid projektet med regnvattentankar.

Guiden Bever-Leigh, Indigo, Nieuwoudtville, vid projektet med regnvattentankar.

Fairtrade-premien stödjer lokala projekt

Kooperativet Heiveld stödjer inte bara sina egna medlemmar utan även lokala projekt i samhället. Stadens rugbylag har fått sina matchställ bekostade av Fairtrade-premien. Nu känner de sig stolta över att vara en del i laget och slipper idrotta utan lagtröjor. Idrotten spelar en viktig roll för samhället och fungerar som en sysselsättning för de unga. Enligt tränaren Elrostia håller idrotten ungdomarna borta från gatan, skapar gemenskap, goda värderingar och respekt för gemene man.

 

Tränaren Elrostia med de unga killarna Jacob och Johnatan.

Tränaren Elrostia med de unga killarna Jacob och Johnatan.

Fairtrade-premien bidrar till förbättrad hälsa

Kooperativet Heiveld har också valt att använda premien till äldres tandhälsa och synundersökningar. Många har även fått sina glasögon bekostade av premien. De berättar om hur livskvaliteten i vardagen har förbättrats genom Fairtrade. Vi träffar Tempi som tillsammans med andra kvinnor arbetar med att driva en Eco Lodge inom ett turismprojekt på kooperativet Heiveld. Tempi är en av flera i kooperativet som har fått ekonomisk hjälp med löständer med hjälp av Fairtrade-premien.

 

Tempi Rietjieshuis, Eco Lodge

Tempi Rietjieshuis, Eco Lodge.

Utbildning viktigt för framtiden

Fairtrade-premien har även bekostat en förskola och läxläsningslokal på gården och även högre studier har bekostats till flera av medlemmarnas barn. Skolavgifter, skolkläder och datorutrustning är annat som premien används till. Som så många andra vuxna i Sydafrika kämpar föräldrarna här för en bättre framtid för sina barn och ungdomar.

Om Fairtrade Africa

Fairtrade Africa grundades 2005 och representerar alla Fairtrade-certifierade producenter i Afrika, ägs av sina medlemmar och agerar utan vinstintresse. För närvarande representerar organisationen över en miljon producenter från över 400 producentorganisationer från 33 länder i Afrika, både från kooperativ och plantager. Fairtrade Africa har fyra regionala nätverk eller kontor placerat i Kenya, Ghana samt Sydafrika. Här kan du läsa mer om Fairtrade Africas arbete.

När du köper Fairtrade-märkta varor betalar du för mer än en vara. Du investerar i människor och förbättrade levnadsförhållanden. Att välja Fairtrade inger hopp!”- Sandra, Fairtrade Africa, Kapstaden.

Om bloggaren

Rose-Marie Johansson Mörk är Fairtrade ambassadör och har gått en kurs om Fairtrade och Etisk Handel på Röda Korsets Folkhögskola i Skärholmen. En studieresa gick 2017 till Sydafrika med syfte att studera villkoren för rättvis produktion och Fairtrade på plats i ett producentland.

Foto: Irene Eriksson, Kristina Vikström och Rose-Marie Johansson Mörk