Meny

Nytt lägstapris på kakao i Elfenbenskusten och Ghana

Elfenbenskustens och Ghanas regeringar ska införa ett lägstapris på kakao på 2 600 amerikanska dollar per ton. Det förväntas göra stor skillnad för regionens kakaoodlare som drabbades hårt av kakaoprisets kollaps 2017.

Stora utmaningar i Västafrikas kakaosektor

Elfenbenskusten och Ghana står tillsammans för 60 procent av världens kakaoförsörjning. Samtidigt är utmaningarna i sektorn enorma. En Fairtrade-studie från april 2018 visade att så många som 58 procent av Fairtrade-certifierade kakaoodlare i Elfenbenskusten hade en hushållsinkomst som var lägre än den internationella fattigdomsgränsen. Som ett svar på detta höjde Fairtrade minimipriset på kakao, så att det från och med den första oktober 2019 kommer att ligga på 2 400 amerikanska dollar per ton – med ytterligare prisökning för ekologisk kakao. Även Fairtrade-premien för kakao höjdes med 20 procent.

Fairtrades minimipris ett skyddsnät

Fairtrades minimipris fungerar som ett skyddsnät när marknadspriserna är ohållbart låga. Det är ett flexibelt pris som gör att odlarna kan tjäna mer när priserna på marknaden är högre. Fairtrade kommer att konsultera de två ländernas regeringar när det finns fler detaljer kring implementering av det nya priset. Detta för att se hur Fairtrades priser kan fungera inom den nya strukturen.

–Fairtrades vision är att vinsten i handelskedjan fördelas mer jämlikt. Därför välkomnar vi regeringarnas tydliga steg i att trissa upp kakaoodlarnas inkomster. Vi kommer föra en aktiv dialog med kakao-aktörer i både Elfenbenskusten och Ghana för att förstå hur Fairtrade kan passa in i deras plan. Det säger Jon Walker, senior rådgivare för kakao på Fairtrade International.

27 miljoner dollar i Fairtrade-premie

Oberoende av kakaopriset kommer Fairtrade-certifierade kakaoodlare fortsätta att gynnas av Fairtrade-premien – som är den högst satta bland alla globala certifieringar. Under 2017 tjänade de västafrikanska kakaoodlarna nästan 27 miljoner amerikanska dollar i premiepengar, att investera i egenvalda projekt.

För mer information, kontakta press@fairtrade.se.

Dela