Fairtrade och Agenda 2030

2015 kom världens länder överens om 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen sammanfattas i Agenda 2030 och är de mest ambitiösa målen för hållbar utveckling som FN:s generalförsamling har antagit.

Agenda 2030 slår fast att länderna tillsammans ska arbeta för att bland annat:

  • avskaffa fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • främja fred och rättvisa
  • lösa klimatkrisen

För att vi ska uppnå målen behöver vi skapa en världshandel som gynnar alla människor – även odlare och anställda som arbetar i det allra första ledet av leverantörskedjan.

Fairtrade är den enda certifieringen som har ett uttalat mål att motverka fattigdom genom att stärka människors inflytande och handlingskraft. Odlarna har 50 procent av rösterna i Fairtrade Internationals högsta beslutande organ, vilket är unikt för Fairtrade. Det innebär att de har möjlighet att påverka globala beslut om Fairtrade och certifieringen. När odlarna får ökat inflytande och ökade ekonomiska resurser får de också större möjligheter att vidta klimatåtgärder och värna om sin närmiljö. Väljer de att ställa om till ekologisk odling får de dessutom ett extra prispåslag för råvaran.

Genom att välja Fairtrade-märkta varor bidrar du till att uppnå målen i Agenda 2030!

I Fairtrade-rapporten 2016: Agenda 2030 och i guiden Fairtrades mervärde och relevans ur ett hållbarhetsperspektiv kan du läsa mer om Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen.

Utbildning om Fairtrade och Agenda 2030

Är du intresserad av att lära dig mer om Fairtrade och hur vårt arbete är kopplat till de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030? Välkommen att gå vår kostnadsfria, digitala utbildning ”Fairtrade och Agenda 2030”.

Utbildningen ger dig en djupare förståelse för målen, tillsammans med information om arbets- och levnadsvillkoren för kaffeodlare världen över. Du får också konkreta tips på hur du kan bidra till en mer hållbar handel globalt. 

För att gå utbildningen skapar du ett konto genom att fylla i formuläret här nedanför. Du kommer då att få en ibjudan från utbildningsplattformen Evercate. Du får ett kursintyg när du fullföljt utbildningen.