Ana Laura Sayago, biodlare, Argentina

Ana Larua Sayago arbetar som biodlare i norra Argentina. Hon är engagerad i projektet ”Bees for Hope” som syftar till att bevara lokala och småskaliga biodlingar – för både odlarna och miljöns skull.

I de torra bergen i Santiago del Estero-provinsen i norra Argentina ligger det Fairtrade-certifierade biodlarkooperativet Coopsol. Provinsen har till stor del tagits över av konventionellt och storskaligt jordbruk, men närområdet runt Coopsol har hittills lämnats oberört av industriella odlingsmetoder. Det har bidragit till en fördelaktig miljö för bin att frodas i.

Småskaliga biodlingar bra för miljön

Biodlarna i området tillhör Argentinas ursprungsbefolkning, som under många år kämpat för att kunna fortsätta odla med sina egna metoder, utan påtryckningar från större konventionella jordbruk. Ana Laura Sayago är dotter till en av grundarna till kooperativet och engagerad i projektet Bees for Hope, vars mål är att bevara lokala och småskaliga biodlingar.

– Vi har länge arbetat för att småskaliga producenter ska kunna försörja sig på ekologisk biodling. Bees for Hope vill skydda just småskaliga biodlingar för odlarnas och deras familjers skull, men också för att de småskaliga metoderna är bättre för miljön, säger Ana Laura Sayago.

Ana Laura Sayago är med i kooperativet Coopsol, som gör ekologisk honung med fokus på kvalitet och smakvariation. Foto: Privat

– Under en lång tid producerade vi honung på vårt sätt utan att tjäna särskilt mycket pengar på våra skördar. De större biodlingarna använde sig av andra, mer industriella tekniker som skadade den biologiska mångfalden. I dag är vi stolta för att vi höll fast vid våra värderingar.

Ökad vinst direkt till odlarna

En stor del av världens honung odlas av biodlare i länder med utbredd fattigdom. Honungspriset varierar mycket beroende på faktorer som produktionskostnader, klimat, vegetation och avkastningen på biodlingen och pressas ofta till ohållbart låga priser. Många av världens odlare är beroende av olika mellanhänder för att kunna sälja sin honung. Det kan skapa ojämlika beroendesituationer, vilket är något som Fairtrade-certifieringen verkar för att förändra. Bees for Hope och Coopsols mål är att låta konsumenten komma närmare biodlaren och ta del av honung producerad på schyssta villkor.

– Tidigare exporterade vi endast honung i stora tunnor. Det gav bra betalt, men det fanns inget som säkerställde att betalningen nådde oss biodlare. Istället hamnade pengarna hos diverse mellanhänder, berättar Ana Laura Sayago.

Genom att börja sälja produkten i mindre burkar har kooperativet ökat vinsten till förmån för odlarna.

– Bees for Hopes egna honung är den enda från Argentina som lyckats med att anlända direkt till konsumenten i Europa, utan att vara beroende av mellanhänder.

Coopsol odlar ekologisk och Fairtrade-märkt honung i norra Argentina. Foto: Bees for Hope

Vill bygga bryggor till framtiden

Ana Laura Sayago upplever ibland begränsningar i arbetet på grund av att hon är en kvinna.

– Det är definitivt knepigare som ung kvinna i dagens Argentina. Jag tror att jag ofta arbetar dubbelt så hårt som andra för att uppnå respekt och lika villkor. Men det är värt det, särskilt om det bidrar till synliggörandet av marginaliserade grupper i arbetslivet. Vi behöver fler röster från marginaliserade grupper inom jordbruket!

Hon menar också att omvärlden behöver bli bättre på att lyssna på odlare i länder med utbredd fattigdom. De sitter ofta på kunskap om till exempel klimatförändringarna som behövs för att kunna planera långsiktigt framåt för hela världen.

– Vi måste bygga tydligare bryggor mellan nu och framtiden och tänka på att det vi gör i dag påverkar vår framtid. Jag skulle önska att social och miljömässig hållbarhet får större utrymme. Det finns mycket att lära från världens olika odlingar, om omvärlden bara lyssnar, säger Ana Laura Sayago.