Fortin Bley, kakaoodlare, Elfenbenskusten

Fortin Bley är kakaoodlare och ordförande för kakaokooperativet Cann i Elfenbenskusten. Kooperativet har över 500 medlemmar från 12 olika byar och de jobbar hårt för att förbättra levnadsvillkoren för medlemmarna.

En majoritet av den kakao vi konsumerar i Sverige kommer ifrån Västafrika, däribland Elfenbenskusten. Handel med kakao bygger ofta på många mellanhänder, med resultatet att en väldigt liten andel av vinsten kommer kakaoodlarna till del. Dessutom möter kakaoodlarna många andra utmaningar.

– Medlemmarna i vårt kooperativ behöver bättre tillgång till både dricksvatten och utbildning. Dessutom är det många som behöver bättre bostäder, säger Fortin Bley.

Fortin Bley är ordförande för Cann-kooperativet. Foto: Javier Luna

Nya träd genom Fairtrade-premien

På sina fem hektar mark producerar Fortin Bley 3,8 ton kakao per år. Många kakaoodlare i Västafrika har gamla träd som inte ger maximal skörd, men att byta ut dem är kostsamt.

– Fairtrade-premien ger oss möjlighet att investera i nya kakaoträd och utbilda odlarna. Det är jätteviktigt och kan bara bli verklighet om vi säljer en större andel av vår kakao som Fairtrade-märkt.

Fortin Bley menar att Fairtrade har bidragit till att stärka kooperativet som organisation. Medlemmarna har fått en bättre position på marknaden och är inte längre lika beroende av mellanhänder i leverantörskedjan.

Fairtrade ger många odlare hopp här.

– Ju större tillgång till marknaden vi har, desto mer kan vi få i Fairtrade-premie. Och det betyder att vi kan investera i utvecklingen av våra lokalsamhällen, stötta våra medlemmar med utbildning och stärka vår kakaoproduktion.

Han är övertygad om att Fairtrade gör och har gjort stor skillnad för odlarna i Cann-kooperativet, även om det fortfarande finns mycket kvar att ta itu med.

– Fairtrade ger många odlare hopp här.

Fortin Bley med kakaofrukter. Foto: Éric St-Pierre

Läs mer om Fairtrade-certifierad kakaoodling.