Harold Suarez, anställd på bananplantage, Colombia

Harold Suarez är 32 år och arbetar på bananplantagen Montesol i Urabá-regionen i Colombia. Han har jobbat hårt för att skapa ett bättre liv för sig själv, samhället och sina kollegor. 

– Jag känner att vi har tagit oss ur den onda cirkeln av fattigdom. Nu har jag utbildning, jag har verktyg för att kunna förhandla och jag är stolt över att kunna föra mina kollegors talan. Jag kan ana ljuset i tunneln.

Harold Suarez har arbetat i bananindustrin i drygt 10 år. Han bor i Urabá-regionen, som består av 20 000 hektar bananplantager och totalt ungefär 38 000 anställda.

– Det här är bananernas land. Folk reser från Colombias alla hörn för att arbeta här. Alla har lidit av de våldsamheter och ekonomiska svårigheter som landet har haft, men dag för dag bygger vi en bättre region, säger Harold Suarez.

Harold Suarez är anställd vid bananplantagen Montesol. Foto: Javier Luna

Harold Suarez är anställd på den Fairtrade-certifierade bananplantagen Montesol, där han med stolthet representerar andra anställda och deltar i förhandlingar med plantageägaren.

– Vi har kollektivavtal som täcker löner, förmåner och andra problem som de anställda ställs inför. Vi får också gratis juridisk utbildning om våra rättigheter som anställda. Dessutom jobbar vi aktivt med antidiskriminering, jämställdhet och förbud mot barnarbete.

30 etniska grupper

Colombia är ett land med stor mångfald: bara i Urabá finns det ett 30-tal etniska grupper. Därför är det viktigt att säkerställa att människor oavsett etnicitet, kulturell bakgrund och könsidentitet behandlas lika, menar Harold Suarez.

Vi har alltid haft en bra relation med vår chef, men nu finns en ömsesidig förståelse.

– Det var inte självklart när jag började i bananindustrin. Utbildning har förbättrat den demokratiska strukturen och hjälpt oss att förhandla fram extra föräldraledighet och föräldrapenning. Vi har alltid haft en bra relation med vår chef, men numera finns en ömsesidig förståelse mellan oss och ledningen.

Han är stolt över att ha varit med och förbättrat arbetsvillkoren på plantagen. Numera behöver ingen arbeta på obetald övertid, något som var vanligt förut. Plantagerna är strikta med övertid, eftersom arbetet är mycket krävande och tungt. De anställda har också fått rätt till arbetskläder och utrustning, som ett resultat av Fairtrades kriterier för säkerhet på arbetsplatsen.

– Alla plantager har det inte så här. På min förra arbetsplats behövde anställda ta med sig eget dricksvatten, trots att det fysiskt tunga arbetet på en bananplantage gör dig mycket törstig. När jag först kom till Montesol erbjöd inte de heller dricksvatten. Men när plantagen blev Fairtrade-certifierad blev det ett krav. Det blev en större kostnad för bolaget och en förmån för oss anställda.

Skillnad i livskvalitet

– Jag upplever en skillnad i livskvalitet sedan jag började arbeta på en Fairtrade-certifierad plantage. Förut hade jag begränsad inkomst och färre möjligheter att växa som individ. Vi anställda hade inte möjlighet att låta våra barn gå i skolan och lönen var för låg.

De flesta allmänna universitet ligger 50 mil bort. Därför avsätter plantagen delar av Fairtrade-premien för att framtida generationer ska få möjlighet att utbilda sig.

– Personligen har jag också haft nytta av satsningen på utbildning när jag gick en ekonomikurs. Vi är ett helt gäng här nu som har tagit examen med betyg. Montesol frågade oss medarbetare vilken utbildning som var mest användbar och vi valde kurser i konflikthantering, familjeplanering och hushållsbudget. Allt tack vare Fairtrade. 

Att bli Fairtrade-certifierade och få tillgång till det här ekonomiska och sociala stödet har varit en välsignelse.

De anställda har även använt Fairtrade-premien till bostäder, i ett projekt som samfinansierats av den colombianska regeringen. Utan samarbetet hade människor tvingats hyra obeboeliga hus som saknar ordentliga golv och väggar.

– Att bli Fairtrade-certifierade och få tillgång till det här ekonomiska och sociala stödet har varit en välsignelse. Det har förändrat livet för många människor. Jag känner att vi har tagit oss ur den onda cirkeln av fattigdom och ser ljuset i tunneln, säger Harold Suarez.


Läs mer om Fairtade-certifierad bananodling.