Luis Palacio, kaffeodlare, Colombia

Luis Palacio är tredje generationens kaffeodlare och medlem i ett Fairtrade-certifierat kooperativ i de colombianska bergen. Han är uppväxt på plantagen och har märkt hur arbetet blivit svårare i takt med de eskalerande klimatförändringarna. ”Fairtrade har gjort att vi förstår vad vårt arbete är värt”.

– Jag föddes under kaffebuskarna och har jobbat med kaffe i hela mitt liv. Det är ett hårt jobb och inte alltid så tacksamt, men det är vackert när någon säger att mitt kaffe är av bra kvalitet. Det ger mig energi att fortsätta. För mig är kaffet en kultur.

Det är vackert när någon säger att mitt kaffe är av bra kvalitet.

Förödande konsekvenser när klimatet förändras

Men att leva bland kaffebuskarna har också gjort att Luis Palacio på nära håll har kunnat följa hur klimatet har förändrats. Vissa av buskarna har helt slutat ge skörd.

– Vi har fått flytta kaffebuskarna högre upp i bergen där det fortfarande är lite svalare. Här nere har vi börjat odla kakao istället, för att säkra att vi får någon inkomst över huvud taget. Vi odlar även bananer och matbananer. Och så sysslar vi med biodling, för om bina dör så dör vi också, säger Luis Palacio.

Men kaffet är kooperativets stolthet och medlemmarna jobbar hårt för att klimatanpassa grödan.

Det gäller att vara kreativ för att för att behålla konkurrenskraften.

– Vi letar efter en bättre buske som klarar det varmare klimatet, så att vi kan fortsätta producera vårt kaffe, som alltid har varit känt för sin kvalitet. Det gäller att vara kreativ för att behålla konkurrenskraften.

Luis Palacio har arbetat med kaffeodling i hela sitt liv. Foto: Fairtrade Tyskland

En annan effekt av klimatförändringarna är de mycket kraftiga regn som drabbar regionen plötsligt, efter långa perioder av torka.

– Då kan det vi har jobbat med i nästan ett år vara förstört på bara några timmar, säger Luis Palacio. 

Fairtrade ger stabilitet

Luis Palacio menar att Fairtrades minimipris har spelat en stor roll för att säkra kooperativets inkomst.

– Fairtrade har gjort att vi förstår vad vårt arbete är värt.

Kooperativet har investerat Fairtrade-premien i träning och utbildning om hur odlarna kan hantera klimatförändringarna framöver. Dessutom har pengarna investerats i olika infrastrukturssatsningar, som ska rusta upp inför svårare väder.

– Vi måste hitta sätt att skydda vårt område. Fairtrade har varit till stor hjälp.


Läs mer om Fairtrade-certifierat kaffe.