Monicah Wangui Kamau, anställd på rosplantage, Kenya

Monicah Wangui Kamau är anställd på den Fairtrade-certifierade blomsterplantagen Oserian i Naivasha, Kenya. Anställningen har betytt mycket för Monicah, hennes man och de tre döttrarna. Tack vare Fairtrade har hennes äldsta dotter kunnat gå i skolan.

Monicah Wangui Kamau har jobbat på Oserian sedan 2003. Det är en stor rosplantage med omkring 3 600 anställda beroende på säsong. Runt 1 000 av dem jobbar i det stora packhuset.

Livet som rosodlare är inte enkelt. Lönen är svår att leva på, även om den är mer än dubbelt så hög som på många andra kenyanska blomsterplantager.

Monicah Wangui Kamau är anställd vid Oserian Flowers. Foto: Ola Höiden

– Lönen här är bättre än på andra plantager. Men, den är inte tillräcklig. Med ett barn på universitetet och våra andra kostnader, behöver jag ibland be om förskott för att kunna betala hyran. Vi pratar med facket som sedan förhandlar med ledningen och det gör skillnad, säger Monicah Wangui Kamau.

Satsar på utbildning och jämställdhet

Plantagens premiekommitté har valt att satsa mycket pengar på utbildning för lokalsamhällets barn och unga. Monicahs dotter är ett av många barn som under åren har fått stipendium ända upp till universitetsnivå med hjälp av Fairtrade-premien.

Pengarna jag tjänar vill jag använda för att bygga ett hus och hjälpa mina barn att nå sina mål.

– I framtiden hoppas jag ha nytta av mitt arbete. Pengarna jag tjänar vill jag använda för att bygga ett hus och hjälpa mina barn att nå sina mål.

Monicah Wangui Kamau har även själv fått möjlighet att utbilda sig genom Faritrade. År 2016 deltog hon i en tredagars-konferens finansierad av Svenska Postkodlotteriet. Kursen behandlade arbetsvillkor, förhandlingstekniker och jämställdhet på arbetsplatsen.

Monicah Wangui Kaumau och hennes kollega Ellias Walekhwa deltar i en konferens. Foto: Ola Höiden

Sedan en tid tillbaka är Monicah också förtroendevald som jämställdhetsrepresentant, en roll som ger henne vägar att påverka arbetssituationen för både män och kvinnor till det bättre.

– Jag lär mina medarbetare om deras rättigheter, särskilt vad gäller trakasserier eller diskriminering. Vi agerar rådgivare för kvinnor som vill stärka sitt inflytande. Men vi arbetar inte bara med kvinnor. Även männen får gärna öppna sina hjärtan för oss.


Läs mer om Fairtrade-certifierad rosodling.