Yadira Orozco, bananodlare, Colombia

Yadira Orozco är bananodlare och medlem i Asobanar-kooperativet. Där utgör hon en del av en kommitté med fokus på utbildning. Hon menar att hon är en naturlig ledare.

– Jag är en av de starkaste här och jag kan vara lite hård ibland. Det blir ofta jag som leder och bestämmer hur vi ska göra. Kvinnor i den här staden har alltid gillat att leda.

Yadira Orozco berättar att stadens kvinnor tidigare var mer begränsade. Samhället genomsyrades av ”machismo” och en kvinnas plats ansågs vara i köket.

– Den attityden har förändrats nu och det finns mer representation.

Yadira Orozco på sin bananodling. Hon äger marken tillsammans med sina syskon. Foto: Cesar David Martinez

Investeringar för en bättre framtid

Asobanar-kooperativet har valt att investera Fairtrade-premien i ett förbättrat bevattningssystem och ett nytt golv i packhuset. Kvinnliga anställda har också fått träning och utbildning.

– Med hjälp av Fairtrade kunde vi starta en grupp för kvinnliga entreprenörer inom odling, säger Yadira Orozco.

Livet är fullt av utmaningar, menar hon, och det finns mycket kvar att förbättra inom kooperativet och lokalsamhället.

– Vårt mål är att alla bananodlare ska leva väl, få sina grundläggande behov tillgodosedda och kunna skicka sina barn till skolan istället för att låta dem arbeta på fältet. Vi har redan kommit långt.

Yadira Orozco gläds över att kvinnor får ta mer plats nu. Foto: Cesar David Martinez

Fram till nyligen bestod Asobanar-kooperativet till 95 procent av medlemmar över 90 år. Nu har deras barn tagit över och blivit representanter. Yadira Orozco själv har en son och en dotter, båda vuxna, men ingen av dem jobbar inom jordbruket. Men hennes syskonbarn studerar agronomi. Hon hoppas att de en dag ska ta över.


Läs mer om Fairtrade-certifierad bananodling.