Bananer

Vi äter 17 kilo bananer per person och år i Sverige. Därmed ligger vi i topp bland de länder som köper flest bananer. Var femte banan som köps är Fairtrade-märkt. Det är bra, men kan bli mycket bättre!

Varje år produceras 102 miljoner ton bananer som odlas i tropiska länder på andra sidan jordklotet, där fattigdomen ofta är utbredd. En Fairtrade-certifiering gör stor skillnad för odlare och anställda. Genom att välja Fairtrade-märkta bananer bidrar du till hållbar produktion. 

Bananbranschens utmaningar 

De flesta bananplantager ägs av stora, internationella företag där arbetsvillkoren för de anställda ofta är dåliga. Låga löner som inte går att leva på, osäkra anställningsförhållanden, begränsningar i organisationsrätten och hantering av farliga kemikalier utan tillräcklig skyddsutrustning är ett par exempel. Många jobbar säsongsvis och har sämre villkor än dem som är fast anställda. 

En del bananer odlas även på små, familjeägda odlingar. Dessa bananodlare har också en svår ekonomisk och social situation, eftersom de inte har upparbetade samarbetspartners och därför har svårt att nå ut med sina bananer på världsmarknaden. Som en konsekvens måste de sälja sina bananer via mellanhänder, som tar en stor del av vinsten själva. 

Fairtrade gör skillnad i bananbranschen 

Eftersom plantageanställda och odlare möter olika utmaningar, har Fairtrade tagit fram kriterier för båda grupperna:   

  • Minimipriset måste täcka kostnaden för hållbar bananproduktion. När världsmarknadspriset är högre än minimipriset ska producenterna istället få detta. Priset blir högre om bananerna är ekologiska.
  • På bananplantager med anställd arbetskraft ställs krav på att de på sikt ska kunna få en levnadslön. Landets minimilön är den absolut lägsta lönenivån. Det finns många kriterier gällande arbetsvillkoren. Till exempel får företaget inte använda sig av barnarbete och ska uppmuntra kollektiva förhandlingar och facklig organisering.
  • En premie för råvaran ska betalas ut till en gemensam pott som odlarna eller de anställda bestämmer över. Premien ska gynna verksamheten och/eller lokalsamhället. Bananodlare har bland annat använt premien till utbildning, boende, brunnar och odling av fler grödor.
  • Tydliga regler för hanteringen av kemikalier och hälsofrämjande åtgärder för de anställda måste finnas.
  • Krav på att säsongsanställda och fastanställda har samma löneförutsättningar och samma arbetsuppgifter.
  • Långsiktiga handelsrelationer ska uppmuntras. 

I Sverige finns det få andra färska frukter än bananer som är Fairtrade-märkta. Ibland kan du hitta Fairtrade-märkt lime, passionsfrukt och litchi i fruktdisken. Världen över finns färsk ananas, apelsiner, mango, vindruvor, dadlar, avokado, lime, kokosnötter med mera som Fairtrade. Fråga gärna efter fler Fairtrade-certifierade frukter nästa gång du handlar!